arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i religionsvetenskap vid LiU

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  8 juli

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i religionsvetenskap

Arbetsuppgifter

Vid Linköpings universitet ges religionsvetenskap som fristående kurs på grund- och avancerad nivå samt i lärarutbildningar för grundskola och gymnasiet. Den samlade kompetensen inom ämnet religionsvetenskap i Linköping täcker in flera underdiscipliner, såsom kristendomens historia, exegetik, religionshistoria och religionsdidaktik.

I en universitetslektors arbetsuppgifter ingår utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Läraren ska utveckla, driva och samordna kurser. Utöver undervisning, inklusive handledning av uppsatser och examensarbeten inom olika religionsvetenskapliga ämnesinriktningar och examensarbeten inom lärarutbildningen, ingår även samordning av VFU och VFU-besök. Därutöver ingår undervisning inom det utbildningsvetenskapliga området i lärarutbildningen, särskilt inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för obehöriga lärare (VAL) och lärare med utländsk examen (ULV), inklusive en viss del studieadministrativt arbete då dessa utbildningar ges på distans. Undervisning inom andra religionsvetenskapliga discipliner än religionsdidaktik kan också ingå. Till arbetsuppgifterna hör dessutom forskning och utvecklingsarbete inom det religionsdidaktiska fältet. 

Innehavaren av anställningen ska vara beredd att ta på sig uppdrag som studierektor eller andra liknande administrativa ledningsuppdrag.

Innehavaren av den aktuella anställningen ska ta ett övergripande ansvar för religionsämnet i relation till lärarutbildningen. Ett krav är att innehavaren av anställningen har dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom det religionsvetenskapliga fältet, med särskild inriktning mot religionsdidaktik. Doktorsexamen inom det religionsdidaktiska fältet är särskilt meriterande för anställningen. Dokumenterad förmåga att erhålla externa medel är meriterande.

Ett krav är att innehavaren av anställningen har dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det religionsvetenskapliga fältet, med särskild inriktning mot religionsdidaktik. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom lärarutbildning, såväl genom undervisning på ämneslärarprogrammet (inriktning 7‒9 samt gymnasiet) som på grundlärarprogrammet, ett krav. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i religionsdidaktik på högskolenivå är särskilt meriterande. Då undervisningsuppdraget inte enbart är inriktat mot religionsdidaktik, utan även mot annan didaktisk undervisning i t ex filosofi och historia inom det utbildningsvetenskapliga området, är det meriterande om den dokumenterade pedagogiska skickligheten även innefattar sådan undervisning.

På grund av anställningens inriktning mot religionsdidaktik är lärarexamen med ämnet religion särskilt meriterande. Särskilt meriterande är även dokumenterad pedagogisk skicklighet inom andra religionsvetenskapliga områden än religionsdidaktik, särskilt inom det kristendomshistoriska området.  I miljön bedrivs även forskning och utbildning i relation till andra samhällsämnen varför forskning och undervisning inom andra samhällsämnen också är meriterande. Meriterande är även dokumenterad pedagogisk skicklighet i kursutveckling på högskolenivå, särskilt med inriktning mot lärarutbildning. Vidare är dokumenterad administrativ skicklighet på högskolenivå meriterande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16324&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat