arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Enheten för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av rättsvetenskap av ämnesenheterna statsvetenskap, historia och nationalekonomi. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen är fokuserad på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Enheten är i en expansiv fas och har behov av att förstärka ämnets undervisning och forskning.

Ämnesbeskrivning

Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av rättsreglerna och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Den rättsvetenskapliga forskningen vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot miljö- och naturresursrätt i vid mening och omfattar sådana delar av civilrätten, den offentliga rätten, den internationella rätten och EU-rätten som har samband med utnyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi, samt för miljö- och naturvård.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta såväl undervisning som forskning och därtill hörande arbetsuppgifter. Inom undervisningen ingår kursplanering- och utveckling, kursansvar, examination och handledning inom det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet samt på rättsvetenskapliga kurser inom andra program. Undervisningen på kandidatnivå sker utan undantag på svenska. Grundutbildningen i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet innefattar såväl civilrättsliga som offentligrättsliga ämnen, samt rättsvetenskaplig teori och metod. I arbetet ingår också att aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete rörande forskning, forskningsansökningar och samverkan med andra ämnen och det omgivande samhället.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder

 • Utöver den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten är det meriterande om den sökande har dokumenterad kompetens och erfarenhet av att bedriva undervisning inom flera rättsområden, men särskilt inom det offentlig rättsliga området.
 • Intresse för att empirisk och teoretisk arbeta med rättsvetenskapliga frågeställningar med betydelse för utnyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi, samt för miljö- och naturvård är meriterande.
 • God initiativ- och samarbetsförmåga samt intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser.
 • Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.
 • Erfarenhet från att formulera projektansökningar är också meriterande.

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Maria Pettersson, ämnesföreträdare, telefon 070-220 99 11, e-post maria.pettersson@ltu.se och Jerry Blomberg, avdelningschef, telefon 070-26 82 188, e-post jerry.blomberg@ltu.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer instruktionerna för sökande. Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade.

Sista ansökningsdag: 7 oktober 2020
Referensnummer: 2805-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat