arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  8 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete och rättsvetenskap på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen


Rättsvetenskap

Placeringsort tillsvidare


Ospecificerad ort (Kalmar eller Växjö)

Anställningens omfattning


Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering och undervisning på grundnivå inom socionomprogrammet, fristående kurser samt uppdragsutbildning. Anställningen omfattar huvudsakligen undervisning och forskning inom områdena grundläggande civil-, straff- och processrätt samt socialrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt. Vid institutionen görs en satsning på rättsvetenskap vilket innebär att tjänsten erbjuder 30% kompetensutveckling till forskning under två år.

Anställningen innebär samverkan inom institutionen och med övriga institutioner vid universitetet, såväl som med andra aktörer i det omgivande samhället. Arbetet innebär även ett aktivt deltagande i institutionens gemensamma inre och yttre arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av interaktivt lärande vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala redskap.

Undervisningen bedrivs till största del på svenska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Behörighetskrav


För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i rättsvetenskap, eller annan motsvarande vetenskaplig ämneskompetens, dokumenterad vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet, såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är:

 • erfarenhet av undervisning
 • handledning
 • examination
 • forskning inom ämnesområden med relevans för socialt arbete
 • god förtrogenhet med det forskningsfält som preciseras i arbetsbeskrivningen
 • erfarenhet av professionell utövning av socialrätt
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat