arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen


Rättsvetenskap

Placeringsort tillsvidare


Ospecificerad ort (Kalmar eller Växjö)

Anställningens omfattning


Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

 

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering och undervisning på grundnivå inom socionomprogrammet, fristående kurser samt uppdragsutbildning. Anställningen omfattar huvudsakligen undervisning inom områdena grundläggande civil-, straff- och processrätt samt socialrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt, men även socialt arbete, samt forskning i socialt arbete. Anställningen innebär samverkan inom institutionen och med övriga institutioner vid universitetet, såväl som med andra aktörer i det omgivande samhället. Arbetet innebär även ett aktivt deltagande i institutionens gemensamma inre och yttre arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av interaktivt lärande vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala redskap. Egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse, såväl i relation till studentgrupp som till kollegor och det omgivande samhället.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §).

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

Meriterande i övrigt är:

 • erfarenhet av undervisning
 • handledning
 • examination
 • forskning inom ämnesområden med relevans för socialt arbete
 • god förtrogenhet med det forskningsfält som preciseras i arbetsbeskrivningen
 • erfarenhet av professionell utövning av socialrätt
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner


Prefekt: Ulrika Järkestig-Berggren, ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se, 0480446383

HR-partner: Oskar Sandgren, oskar.sandgren@lnu.se, 0470708444

 

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2020!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat