arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i rättsvetenskap

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institution

Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar. Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighet, brottslighetens geografi, viktimologi, komparativa studier och brottsprevention.

Avdelningen för rättsvetenskap

På institutionen finns en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Ämnet välfärdsrätt innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. Vi intresserar oss särskilt för rättsliga frågor som rör enskilda som befinner sig i olika typer av ojämlika maktrelationer, exempelvis som tvångsomhändertagen, sökande av någon förmån, som patient eller brukare. Till området välfärdsrätt räknas även de delar av avtalsrätten som brukar kallas för den sociala civilrätten, det vill säga rättsområden som rör människor i vardagliga situationer som låntagare, anställd, hyresgäst eller konsument. Vi undervisar både på olika program och har fristående kurser, bl.a. nätbaserade distanskurser, liksom på uppdragsutbildningar.

Innehåll och arbetsuppgifter
Du arbetar i huvudsak med undervisning i rättsvetenskap, främst med inriktning mot offentlig rätt och förvaltningsrätt, men vissa civilrättsliga inslag kan förekomma. Studenterna är till stor del programstudenter från bl.a. socionomprogrammet, vårdvetenskap eller polisutbildning. På våra nätbaserade kurser är studenterna mer blandade, men har också ofta en professionsinriktad bakgrund och ambition. På uppdragsutbildningarna är de flesta studenter yrkesverksamma. Vi förväntar oss att du ingår i lärarlaget och deltar i alla former av undervisning.

Du deltar aktivt i den pedagogiska diskussionen och i det utvecklingsarbete som pågår på institutionen när det gäller undervisning och forskning. I din tjänst ingår också att vara aktiv i forskningssammanhang och du bidrar med dina insatser i universitetets ofta tvärvetenskapliga forskningsgrupper.

På Malmö universitet finns en tradition av program med inriktning mot professions- och yrkesutbildningar. Det i sin tur gör att vi är angelägna om att ha goda och täta kontakter med det praktiska fältet inom våra utbildningar och vi hoppas att du kan och vill bidra till detta. Vi har också omfattande utbildnings- och forskningskontakter med universitet och högskolor utanför Sverige – en verksamhet som vi tänker oss att utveckla under de närmaste åren. Du bör vara intresserad av att delta i detta arbete.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som har:
 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom juridik eller har doktorsexamen i rättssociologi/rättsvetenskap med jur kand/juristexamen som grundexamen.
 • visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • erfarenhet av kursansvar för kurser inom juridik/rättsvetenskap samt erfarenhet av kursutveckling av sådana kurser.

Meriterande för denna anställning är:

 • erfarenhet av undervisning i juridik för icke-jurister.
Se annonsen i sin helhet på vår hemsida www.mau.se/jobb

 

 

Välkommen med din ansökan!