arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning mot straffrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning mot straffrätt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap med inriktning mot straffrätt.

Bakgrund

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 500 anställda och 17 000 studenter.

Vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program, t ex PA-programmet, socionomprogrammet, psykologprogrammet, ekonom- och civilekonom programmen samt fristående kurser. Forskningen bedrivs bland annat i civilrätt, arbetsrätt, straffrätt, processrätt, associationsrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, finansrätt, rättshistoria och rättsteori. Inom dessa områden finns såväl seniora som juniora forskare och doktorander.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan med externa aktörer såväl som med forskare, doktorander och studenter. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även administration, utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår att upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I uppdraget ingår även att söka externa medel för forskning.

Arbetsuppgifterna består främst av undervisning i straffrätt på juristprogrammet. En universitetslektor i rättsvetenskap med denna inriktning förväntas ha mycket god kompetens i såväl allmän straffrätt som specialstraffrätt. Som lektor förväntas du kunna ta emot arbetsuppgifter inklusive undervisning på andra rättsområden samt på rättsvetenskapliga programmet om behovet finns.

Undervisningen kommer att bedrivas på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning på engelska kan förekomma, så den sökande bör kunna undervisa så väl på svenska som engelska. Du förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. För den som är disputerad och därmed behörig att anställas som lektor förväntas att den sökande har intresse för vetenskapligt arbete och forskningsintresse.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019-303079, eleonor.kristoffersson@oru.se, eller enhetschef professor Laura Ervo tel nr: +46 302135, laura.ervo@oru.se (from 2/1-2020)

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat