arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi, särskilt kvalitativ forskningsmetodik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-01-09.

Ämne/ämnesbeskrivning
Psykologi med inriktning mot kvalitativ forskningsmetodik.

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av undervisning på grundläggande, avancerad och forskarnivå. Innehållet i den förväntade undervisningen utgörs av olika kvalitativa forskningsmetoder och metoder som integrerar kvantitativa och kvalitativa ansatser (s.k. ”mixed methods”) relevanta för beteendevetenskaperna, inklusive metoder och programvara för insamling av data och dataanalyser. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning. Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i administrativt arbete, som t.ex. att vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper samt medverka i institutionens arbete för att finna extern forskningsfinansiering. Undervisningens omfattning är högst 70 % av årsarbetstiden. Minst 30 % av årsarbetstiden ska ägnas åt forskning och egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i beteendevetenskapligt ämne eller motsvarande vetenskaplig kompetens samt dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Skicklighet ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning och pedagogisk skicklighet visad genom egen kursutveckling, undervisning och handledning.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av såväl undervisning som forskning om eller avancerad forskningstillämpning av kvalitativ beteendevetenskaplig forskningsmetodik, förstått i bred mening, innefattande exempelvis (men inte uteslutande) metoder för tematisk analys (induktiv, deduktiv), kvalitativ innehållsanalys, tolkande fenomenologisk metodik, diskurspsykologiska ansatser, kvalitativa meta-analyser och metoder som integrerar kvantitativa och kvalitativa ansatser (s.k. ”mixed methods”).

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, samt dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och sökt anslag för forskningsprojekt från extern finansiär.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvar på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!