arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi med inriktning klinisk psykologi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  27 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som minst en

universitetslektor i psykologi

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för psykologi (PSY). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå i form av fristående kurser inom ämnena psykologi och psykoterapi. Avdelningen är även delaktig i flera av universitetets utbildningsprogram, med ansvar för majoriteten av kurserna på Psykologprogrammet och för samtliga kurser på Psykoterapeutprogrammet, liksom vissa kurser på Kandidat- och Masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt på Kandidatprogrammet i Human Resources.

Forskning och forskarutbildning inom avdelningen för psykologi spänner över ett brett fält. På avdelningen bedrivs forskning inom klinisk psykologi (psykodynamisk och KBT-inriktning), hälsopsykologi, socialpsykologi, idrottspsykologi, kognitiv psykologi, neurovetenskap och utvecklingspsykologi.

Anställningen omfattar undervisning inom framför allt psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. I anställningen ingår utveckling av kurser, uppdragsutbildningar och forskningsprojekt samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i psykologi. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning inom psykologi och psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom problembaserat lärande.

För denna anställning krävs att innehavaren är legitimerad psykolog. Särskilt meriterande för anställningen är leg. psykologexamen med inriktning mot psykodynamisk terapi, liksom leg. psykoterapeutexamen med inriktning mot psykodynamisk terapi. Meriterande är dokumenterad yrkesverksamhet som klinisk psykolog, genomförd handledarutbildning samt dokumenterad skicklighet och kompetens inom testning och utredning.

För denna anställning krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom psykologisk behandlingsforskning. Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom psykologisk behandlingsforskning med psykodynamisk inriktning.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Läs den fullständiga annonsen på www.liu.se/jobba

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 augusti.  Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Flertalet av universitetslektorerna vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Örjan Dahlström, Avdelningschef

013 -28 21 00

orjan.dahlstrom@liu.se


Gerhard Andersson, Professor

013-28 5840

gerhard.andersson@liu.se


Karin Saindon Jarheden, HR-partner

013-28 47 55

karin.saindon.jarheden@liu.se