arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi, kliniskt lektorat med inriktning KBT

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-08-31.

Psykologiska institutionen är en stor och kreativ arbetsplats, som förutom att vara en framstående forskningsmiljö bedriver utbildning på alla nivåer inom psykologi. Över 1000 personer studerar på våra olika utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram och specialistutbildningar.

Ämne/ämnesbeskrivning
Klinisk psykologi.

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av undervisning på Psykolog- och Psykoterapeutprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning.

Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i institutionellt arbete, som att åta sig ansvarsuppgifter med klinisk forskningsinriktning, vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vidare ska den sökande vara legitimerad psykolog, eller ha motsvarande utländsk klinisk och akademisk kompetens med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästes vid pedagogisk, vetenskaplig skicklighet samt om den sökande är legitimerad psykoterapeut, eller ha motsvarande utländsk kompetens med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad genom egen undervisning, handledning och till exempel framställning av läromedel av relevans för området. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som anses aktuella inom området kognitiv beteendeterapi.

Stor vikt fästs vid:

 • dokumenterad utbildning i psykoterapihandledning,
 • dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor,
 • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete samt
 • aktuell psykoterapeutisk, klinisk kompetens.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är bred erfarenhet av olika terapimodeller och metoder inom kognitiv beteendeterapi.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas t o m 31/7 av prefekt Håkan Fischer, tfn 08-162357, hakan.fischer@psychology.su.se, och fr o m 1/8 av prefekt Fredrik Jönsson, tfn 08-163876, fredrik.jonsson@psychology.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Nathaniel Morris, tfn 08-163311, nathaniel.morris@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat