arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Produktionsekonomi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 januari

 • Sök jobbet senast

  28 januari

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektori produktionsekonomi

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
 
Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. 
 
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig. 

Bedömningsgrunder

Se annonsens webbplats: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9982&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9982&rmlang=SE  

För mer information om anställningen: 
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9982&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9982&rmlang=SE 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Fredrik Persson, Avdelningschef, Universitetslektor

+46 13 281761

fredrik.persson@liu.se


Sara Sethson, Koordinator

+46 13 285835

sara.sethson@liu.se