arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i praktisk filosofi och tillämpad etik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i praktisk filosofi och tillämpad etik.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i tillämpad etik och i praktisk filosofi, såväl inom ramen för fristående kurser som inom ett antal naturvetenskapliga och tekniska program, inom magisterprogrammet Applied Ethics, samt inom lärarutbildning i filosofi. Viss tid för forskning planeras ingå i anställningen.

Undervisningen inom filosofi och tillämpad etik sker till stor del i samarbete med andra ämnen inom lärosätet, både inom filosofisk och teknisk fakultet, och både på grund- och avancerad nivå. Linköpings universitet utbildar även ämneslärare i filosofi och därför kan också uppgifter inom filosofididaktik och utbildning av lärare samt administrativt ansvar för denna utbildning komma att ingå i anställningen. Även handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen kan komma att ingå i anställningen.

Den sökande förväntas att aktivt deltaga i avdelningens seminarier och möten, och det förväntas att den sökande kommer att vara närvarande på arbetsplatsen, i så stor utsträckning som möjligt.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i tillämpad etik och praktisk filosofi är ett krav för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i tillämpad etik och praktisk filosofi är ett krav för anställningen. 

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska

Anställningen är ett vikariat på ca 75% under perioden 1 januari 2021-30 juni 2021.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15065&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat