arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik vid IBL

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 januari

 • Sök jobbet senast

  18 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som 

universitetslektor i pedagogik (minst en) 

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har en omfattande verksamhet inom forskning, grundutbildning, forskarutbildning och samverkan. Forskning bedrivs inom ämnena pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap och pedagogiskt arbete. Den pedagogiska forskningen bedrivs vid tre avdelningar: Pedagogik och vuxnas lärande, Pedagogik och didaktik samt Pedagogik och sociologi.

Denna anställning är placerad vid avdelningen för Pedagogik och vuxnas lärande (pedvux). Innehavare av anställning som universitetslektor genomför utbildning, forskning och samverkan samt utbildningsadministrativt arbete.

Arbetsuppgifterna inom ramen för anställningen har en inriktning mot folkhögskollärarprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, följa upp och administrera undervisning främst inom detta lärarprogram, men även motsvarande arbetsuppgifter inom andra lärarprogram, masterprogram, fristående kurs och uppdragsutbildning inom vuxnas lärande eller folkbildning kan ingå. Dessutom kan arbete med andra uppdrag och forskning ingå i arbetsuppgifterna.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa inom det utbildningsvetenskapliga området. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning på folkhögskollärarprogram eller på folkhögskola.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i pedagogik eller annat för anställningen relevant område är ett krav för anställningen Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet gällande forskning som rör folkhögskola eller folkbildning.

Meriterande är också dokumenterad skicklighet att genomföra annat kvalificerat arbete med koppling till folkbildning eller folkhögskola.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet och bedömningsgrunder

Läs den fullständiga annonsen på https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12561&rmlang=SE

Lika villkor

Flertalet av våra lektorer vid institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 februari 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat