arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik inom UVK

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik


Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsbeskrivning:


På institutionen för pedagogik och lärande arbetar cirka 60 personer. Anställningen inbegriper huvudsakligen ansvar för kurser och undervisning inom lärarutbildningarnas vetenskapliga kärna. Institutionen söker kompetens inom följande UVK-områden:
 • Didaktik och läroplansteori
 • Utvärdering och utvecklingsarbeten inom skolan
 • Skolväsendets historia, värdegrund och samhälleliga villkor
 • Specialpedagogik
I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, handledning och examination av uppsatser/självständiga arbeten. Goda möjligheter finns till att arbeta i externa skolrelaterade projekt utefter den sökandes kompetensprofil.

Inom anställningen ingår 30 procents forskning med relevans för verksamheten under de första två åren.

Undervisningen bedrivs på svenska och är förlagd till campus Växjö.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk krävs.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Det är av stor vikt att den sökande kan påvisa en djup förtrogenhet inom vetenskaplig metod.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 10 januari 2021

Kontaktpersoner:


Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat