arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik inom socialpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsbeskrivning:


På institutionen för pedagogik och lärande arbetar totalt 60 personer. Vi söker en lektor med kompetens om barns- och ungdomars livsvillkor med avseende på bl.a. skolgång, psykisk ohälsa och missbruksproblem. Vi ser gärna att du har disputerat i pedagogik, socialt arbete eller sociologi. Inom anställningen kommer du erbjudas 30 procents forskning med relevans för verksamheten under de två första anställningsåren.

I rollen som universitetslektor kommer du att arbeta som lärare inom vårt utbildningsprogram Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård.  Centrala teman är inkludering, exkludering, socialisation och delaktighet. Inom våra utbildningar finns en stark forskningsanknytning och det bedrivs en aktiv forskning med särskilt fokus på ungdomars livsvillkor. Läs gärna mer om vår forskningsmiljö på länken: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/research-in-inclusion-democracy-and-equity-ride/. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska, men även viss undervisning kan komma att ske på engelska. Undervisningen är huvudsakligen förlagd till campus Växjö. Anställningen ger också goda möjligheter till att arbeta med uppdragsutbildningar och samverkansprojekt.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som har betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Examensbevis för doktorsexamen ska bifogas ansökan.

Goda kunskaper i svenska och engelska krävs.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Därutöver är det av vikt att den sökande har en förtrogenhet med det forskningsfält som preciserats i arbetsbeskrivningen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

Linnéuniversitetet tillämpar 6 månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan senast 21 juni 2021

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat