arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i oral och maxillofacial radiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 april

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Avdelningen för Oral och maxillofacial radiologi bedriver forskning och forskarutbildning samt ansvarar för grundutbildningen av tandläkare och tandhygienister i ämnet oral radiologi. Vid avdelningen finns idag två universitetslektorer, två forskarstuderande och sektionsgemensam administrativ personal. Dessutom deltar avdelningen i handledning av två forskarstuderande inom andra ämnesområden vid institutionen. Avdelningen samverkar med Västra Götalandsregionen i klinisk forskning och grundutbildning samt i efterutbildningsaktiviteter.

Ämne 
Oral och maxillofacial radiologi 

Ämnesbeskrivning 
Oral och maxillofacial radiologi utgör ett centralt ämne inom odontologin både på tandläkar- och tandhygienistprogrammen. Det behandlar röntgenstrålning och dess påverkan på biologisk vävnad och radiologiska tekniker. Utbildningen i röntgen inom tandläkarprogrammet är omfattande då den också syftar till att ge tandläkaren ledningsansvar för all tandröntgenverksamhet på en klinik/praktik. Forskningen inom ämnesområdet behandlar såväl radiologisk diagnostik som validering av nya tekniker och metoder. 

Arbetsuppgifter 
Undervisning i oral radiologi på tandläkarprogrammets grund- och avancerade nivå samt tandhygienistprogrammet, på kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/EES-området samt deltagande i avdelningens efterutbildningsaktiviteter. Aktiv forskning och forskningshandledning inom ämnesområdet för anställningen. Utveckla forskningen inom aktuellt ämnesområde och söka externa anslag. Utveckla forskning och medverka i att söka externa anslag. Samverkan med omgivande samhälle. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Då ämnesområdet utgör en odontologisk specialitet krävs specialistkompetens i odontologisk radiologi.  

Bedömningsgrunder 
I första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vilka viktas lika. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom oral och maxillofacial radiologi kommer stor vikt läggas vid publikationer i internationella tidskrifter med peer-review samt forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare på forskarutbildningsnivå samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens och undervisningsförmåga som har betydelse för anställningensarbetsuppgifter. Erfarenhet av kursansvar, handledning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå är mycket meriterande. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är önskvärt. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningens början.

I andra hand klinisk skicklighet.

Administrativ förmåga och förmåga till samarbete. Särskild vikt läggs vid ämneskompetens, pedagogisk erfarenhet och skicklighet då ämnesområdet har ett betydande undervisningsuppdrag. 

Anställning 
Tillsvidareanställning på deltid, 50% med placering vid institutionen för odontologi.
Tillträde under höstterminen 2022.

Tillsättningsförfarande 
 • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • Ärendet beslutas av prefekt 
Kontaktuppgifter för anställningen 
Henrik Lund, universitetslektor/ämnesansvarig. Telefon: 073-388 17 57, e-post: henrik.lund@odontologi.gu.se
Peter Lingström, professor/prefekt vid institutionen för odontologi. Telefon: 031-786 29 32, e-post: peter.lingstrom@odontologi.gu.se 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:
- Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
- Specialistkompetens i odontologisk radiologi
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/518 och skickas till:

Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-07

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat