arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Optoelektronik, perovskitbaserade solceller

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i Optoelektronik med inriktning mot perovskitbaserade solceller.

Arbetsuppgifter

Enheten för optoelektronik tillhör avdelningen för elektroniska och fotoniska material (EFM) vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet, Campus Valla. Vid enheten för optoelektronik utvecklar vi nya material och optoelektroniska komponenter inklusive perovskitbaserade solceller och lysdioder. Vi har ett fokus på komponent-utveckling där det aktiva lagret bildas med lösningsmedels-baserade processer, då dessa ger möjlighet att utveckla nya kostnadseffektiva komponenter med hög prestanda. Enheten har ett världsomspännande akademiskt nätverk och har även industriella samarbetsparters.

Som universitetslektor kommer du att arbeta med forskning och utveckling av perovskitmaterial och perovskitbaserade komponenter, främst för användning som solceller. Arbetet inkluderar utveckling av stabila perovskitmaterial, nya organiska elektroniska transportmaterial samt komponentutveckling. Du kommer även att utveckla nya blyfria perovskitmaterial (till exempel av typerna dubbla perovskiter och tennbaserade perovskiter). Arbetet innefattar även forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med företag.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Arbetet innefattar samarbeten med utländska universitet och forskningsmiljöer

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Du ska ha visat erfarenhet och färdigheter i att handleda doktorander
 • Det är meriterande att ha utvecklat kurser eller andra moment för forskarutbildning inom optoelektronik
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Du har stark dokumenterad expertis inom forskning och utveckling av perovskitmaterial och perovskitbaserade komponenter
 • Du har erfarenhet av utveckling av stabila perovskitmaterial och blyfria perovskitmaterial (dubbla perovskiter och tennbaserade perovskiter)
 • Du har erfarenhet av utveckling av organiska transportmaterial för användning i perovskitbaserade komponenter
 • Du har erfarenhet av att söka egna forskningsanslag
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
 • Erfarenhet av aspekter relaterade till kommersialisering av forskning, som erfarenhet av patentansökningar och uppstart av företag är meriterande
 • Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete är meriterande
Då undervisning och forskning sker på engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19454&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat