arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Omvårdnad

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Som lektor i Omvårdnad på Institutionen för hälsovetenskap kommer du att vara placerad på avdelningen för medicinsk vetenskap. Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad och medicinsk vetenskap. Institutionen utbildar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor. Du kommer att undervisa i ämnet medicinsk vetenskap vilket finns i alla ovanstående utbildningar liksom en del fristående kurser.

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Arbetsuppgifter

Anställningen som lektor innefattar i huvudsak kursansvar, undervisning, och kursutveckling på grund och avancerad nivå. Det ingår också att tillsammans med övriga lärare delta i utvecklingen av utbildningsämnet medicinsk vetenskap. Anställningen som universitetslektor innefattar även att tillsammans med övriga forskare på Institutionen för hälsovetenskap ansvara för utvecklingen av ämnen på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I anställningen finns möjlighet till att bedriva egen forskning, utveckla nätverk och göra forskningsansökningar samt handledning av forskarstuderande. I arbetet ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
• Erfarenhet av handledning av forskarstuderandeÖvriga bedömningsgrunder (i prioriteringsordning) 
 • Yrkeserfarenhet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska
 • Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, t ex utvärderingar
 • Erfarenhet av handledning samt examination av uppsatser på grund- och avancerad nivå
 • Erfarenhet av och förmåga att bidra till att söka och erhålla extern finansiering för forskning
God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.

För anställningen gäller att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning och magisterexamen är meriterande. Den sökande ska kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska.

Information

Upplysningar lämnas av Katarina Leijon-Sundqvist, universitetslektor och avdelningschef på Avdelningen för medicinsk vetenskap, tfn 0920 – 49 29 96, e-post: katarina.leijon-sundqvist@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, Chriser.Gardelli@ltu.se Telefon: 0920-49 18 09 OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2019-04-21

Referensnummer: LTU-979-2019