arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i naturgeografi med inriktning mot kryosfärsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2020-01-08.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Tarfala forskningsstation är ett centrum för fjällforskning belägen i Tarfaladalen på östra sidan av Kebnekaise i nordligaste Sverige. Stationen utgör en plattform för nationell och internationell naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning och undervisning om högalpin fjällmiljö. Stationen utgör en del av den VR-stödda nationella infrastrukturen SITES och inom ramen för denna bedrivs övervakningsprogram av miljö- och klimatförändringar i svenska fjällen, med särskilt fokus på klimat, glaciärer och ekosystem. Inom dessa ämnesområden utgör Tarfala forskningsstation också ett för Stockholms universitet viktigt nav för samverkan med omgivande samhälle.

Ämne

Naturgeografi med inriktning mot kryosfärsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Med kryosfärsvetenskap avses studier om processer i och egenskaper hos snö, is och rinnande vatten i glaciala miljöer, och dess kopplingar till klimat, landformer och landskap.

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning

I anställningen ingår även att vara föreståndare för Tarfala forskningsstation (omfattning ca 50%). I detta ingår vetenskaplig ledning samt övergripande drifts- och personalansvar för stationens verksamhet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. 

Vikt kommer även fästas vid

 • ledningskompetens gällande fältarbete i polar/alpin miljö, med speciell hänsyn till logistiska, operativa och säkerhetsmässiga aspekter
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal
 • administrativ skicklighet

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Eftersom uppdraget som föreståndare för Tarfala forskningsstation innebär täta kontakter med lokala aktörer samt kunskap om för verksamheten centrala styrdokument, t ex inom säkerhet, förutsätts att den sökande inom två år kan kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Ansökan

OBS. Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.