arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i modevetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  27 mars

Om jobbet

vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2023-03-27.

Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna vid Humanistiska fakulteten med drygt 80 anställda och cirka 850 helårsstudenter per år. Institutionen har fyra grund-och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistik, medie-och kommunikationsvetenskap (JMK); samt modevetenskap. För ytterligare information om våra forskningsinriktningar och utbildningar se www.ims.su.se

Ämne/ämnesbeskrivning
Modevetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som spänner över både den humanistiska och den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen. Ur det första perspektivet ligger fokuset på klädernas kulturella innebörd och mening. Inom samhällsvetenskapen behandlas modet som en kommersiell och industriell produkt kopplad till konsumtion genom historien. Studier av mode som lyx är ett annat forskningsområde av växande internationellt intresse. Fälten knyts samman i modets materiella och immateriella värden. För närvarande omfattar modevetenskapen forskning och undervisning inom områdena modehistoria, hållbarhet, mode och genus, mode som industri, konsumtionsteori, och marknadsföring samt mode och media.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser i huvudsak undervisning på grund- och avancerad nivå i modevetenskap. Även undervisning inom forskarutbildningen kan förekomma. Den sökande ska bidra till kursutveckling och forskningsmiljö inom modevetenskap samt samverkan med det omgivande samhället. Egen forskning ingår i tjänsten. Arbetsuppgifterna kan omfatta även administrativa uppgifter. Undervisning sker på både engelska och svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i modevetenskap eller i angränsande disciplin med relevans för ämnet, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet. Den sökandes pedagogiska skicklighet måste omfatta undervisning på grund- och avancerad nivå.  Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Modevetenskap omfattar det humanvetenskapliga kunskapsområdet varför såväl kulturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig/historisk kompetens är meriterande.

Som allmänt behörighetskrav gäller även att ha såväl dokumenterad förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom modevetenskap eller motsvarande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska hänsyn tas i första hand till kvaliteten i de sökandes verksamhet inom modevetenskap eller angränsande disciplin med relevans för ämnet, med avseende på såväl bredd som djup i forskningen. Internationell publicering och förmåga att erhålla externa forskningsanslag, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling på både grundnivå och avancerad nivå i modevetenskap eller angränsande disciplin med relevans för ämnet, samt genom handledning. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas, liksom förmåga att undervisa kurser av olika slag, allmänna såväl som specialiserade. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att arbeta med kursutveckling och pedagogisk utveckling. Vidare är även dokumenterad förmåga att undervisa på engelska samt administrativ erfarenhet och arbetsledande erfarenhet meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden förväntas att inom en tvåårsperiod kunna ta på sig pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anja Hirdman, hirdman@ims.su.se, eller av studierektor Paula von Wachenfeldt, paula.von.wachenfeldt@ims.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. Observera att endast publikationer skrivna på svenska, engelska, danska och norska kommer att bedömas av sakkunniga. 

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat