arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i modevetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 januari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Notera att detta inte är en fullständig version av utlysningstexten.

Den fullständiga texten finner du genom att trycka på 'Ansök här'.Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Anställningen är placerad vid Avdelningen för modevetenskap som är förlagd till Campus Helsingborg.

Avdelningen ger utbildning i modevetenskap på grundnivå upp till kandidatexamen och ett masterprogram planeras på sikt. Kandidat­programmet har en humanistisk och tvärvetenskaplig inriktning. Utbildningen närmar sig modets estetiska, visuella och materiella uttryck i olika historiska och samtida sammanhang som kulturella fenomen och sociala praktiker. Studenterna ges verktyg för att omsätta modevet­enskapliga kunskaper i arbetslivet. Lärarlaget har en mångvetenskaplig bakgrund som förutom mode­veten­skap omfattar etnologi, historia, textil­vetenskap och konstvetenskap. Utbild­ningen inkluderar även lärare från andra ämnen och fakulteter.

Forskningen i modevetenskap vid Lunds universitet har en bred profil och inbegriper områden som dräkthistoria, modets kulturhistoria, mode som visuell kultur, modeproduktion, konsumtions- och klädkultur, arbetsvillkor inom mode­branschen samt hållbarhet. Modevetenskap ingår också i större forsknings­sammanhang inom kulturella och kreativa näringar och avdelningen samverkar med branschen och det omgivande samhället.

Arbetsuppgifter

Huvudsaklig arbetsuppgift är undervisning inom kandidatprogrammet i modevetenskap. Här ingår föreläsningar, seminarier, handledning av uppsatser, studiebesök och examination. Även kursadministration och pedagogiskt utvecklingsarbete är en del i arbetet. Programmet ges på svenska. Undervisningen omfattar en stor bredd av modevetenskapliga och därtill angränsande ämnesområden och perspektiv. Undervisning och handledning inom närliggande ämnen vid institutionen för kulturvetenskaper kan också bli aktuellt. I anställningen ingår också forskningstid om minst 20% som ska användas för egen forskning och samverkan inom det modevetenskapliga fältet.

I arbetsuppgifterna ingår att vara aktivt deltagande i avdelningens verksamhet på daglig basis. Den som anställs förväntas kunna leda avdelningens arbete som avdelningsansvarig liksom samverka med det omgivande samhället, privata och offentliga aktörer inom modebranschen och kultursektorn.

Krav för behörighet

- avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- visad pedagogisk skicklighet.
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
- Förmåga att kunna undervisa på svenska, danska eller norska från anställningens första dag. 

Särskilt meriterande

- Avlagd doktorsexamen i modevetenskap eller annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med hög relevans för modevetenskap, samt dokumenterad forskning som visar på betydande erfarenhet av det modevetenskapliga fältet.
- En bred modevetenskaplig forskningsprofil med inriktning mot 1900-talets mode och samtidsmode, som tydligt knyter an till ämnets övergripande fokus på historiska sammanhang, kulturteoretiska perspektiv och studiet av mode som ett kulturellt, socialt och ekonomiskt fenomen.
- Mycket goda ämneskunskaper i modevetenskap och tidigare erfarenhet av undervisning, handledning och kursutveckling i ämnet.
- Dokumenterad god kännedom om, samverkan med och erfarenhet av modebranschen samt ett brett nationellt och internationellt branschkontaktnät.
- Dokumenterad administrativ skicklighet, gärna med erfarenhet av ledarskap, samt god samarbetsförmåga i en mångvetenskaplig miljö.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen. 

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar. Mer information om rekryteringsprocessen finns https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal 

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett nittiotal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning