arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i materialvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 maj

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår både undervisning och forskning.

Undervisningen bedrivs både på grundläggande nivå och avancerad nivå och innefattar även handledning av studenter och doktorander. Forskningen kommer att bedrivas inom något av de områden som är centrala för den Materialvetenskapliga gruppen vid Mittuniversitetet. Dessa områden är huvudsakligen inriktade mot grön elektrisk energi, både för att skörda energi, genom bland annat triboelektriska nanogeneratorer, och lagra energi i exempelvis superkondensatorer och batterier. Alla dessa projekt behandlar grundläggande frågeställningar kring materialvetenskap med fokus på nanomaterial såsom grafen och nanocellulosa.

Kvalifikationer: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i materialvetenskap, materialkemi, materialfysik, nanomaterial eller annat relevant område.  Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap 4 §).  Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt kvalitetskriterier för anställning som lektor vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Den sökande ska även ha lång erfarenhet av forskning inom något delområde i materialvetenskap samt styrkta publiceringar i internationella tidskrifter.

Meriterande för anställningen är:


- Kompetens inom energimaterial och dess tillämpningar för elektrisk energilagring såsom batterier
- Docentkompetens inom det relevanta ämnet

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Dan Bylund, mailto:dan.bylund@miun.se och ämnesföreträdare Prof. Håkan Olin, mailto:hakan.olin@miun.se. Se även institutionens hemsida https://miun.varbi.com/center/tool/position/336613/edit/tab:2/checklist:Lektor_NMT/miun.se/nat.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-07-31. 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt övernskommelse Tillsvidareanställning