arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematisk statistik, tidsbegränsat (6 mån)

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 mars

 • Sök jobbet senast

  17 april

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser nu en tidsbegränsad befattning som universitetslektor i matematisk statistik.

Sista ansökningsdag 2019-04-17.

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.org.umu.se/icelab) och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit).

Vi vill med denna rekrytering förstärka undervisningen vid vår utbildning inom matematisk statistik.

Arbetsbeskrivning

Anställningen består av arbete inom utbildning i matematisk statistik, vilket kan innefatta undervisning och utvecklingsarbete på grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. I anställningen ingår 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning.

Anställningen avser heltid under sex månader med tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav

Vi söker dig som har doktorsexamen i matematisk statistik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som bedömningsgrund ska gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, där pedagogisk skicklighet ska utgöra 80 % av bedömningsunderlaget och vetenskaplig skicklighet 20 %. Därutöver ska beaktas graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse.

För anställningen krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift. Förmåga att undervisa på svenska är mycket meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematisk statistik. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning i matematisk statistik på grundnivå är mycket meriterande. Dokumenterad erfarenhet av framgånsrik handledning av examensarbeten, pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning i ”data science” eller på ingenjörskurser är meriterande. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i länken under ”Ansökan”.

Vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett så kallat peer review-system. Särskilt vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas:

- personligt brev inklusive kontaktuppgifter
- ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter 
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
- kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-04-17.
 
Mer information
Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Peter Anton

+46 90-786 63 99


Åke Brännström

+46 90-786 78 62