arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematik

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 februari

 • Sök jobbet senast

  25 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Matematikcentrum söker en till två universitetslektorer i matematik med inriktning mot analys, med placering vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys.

Utlysningen syftar till att förstärka vår utbildning inom matematik och vidareutveckla vår forskning inom matematisk analys. 

Särskild ämnesbeskrivning


Forskningsinriktningen ska vara en specialisering inom matematisk analys som stärker någon (eller några) av enhetens nuvarande forskargrupper inom komplex analys, spektralteori eller dynamiska system.

Av ansökan ska det tydligt framgå hur den sökandes nuvarande forskning knyter an till enhetens forskarmiljö inom matematisk analys, och hur den sökandes planerade forskning kommer att utveckla miljön.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet


Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

- Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:


- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder


Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i lika mån.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. Särskild hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet bedöms stärka enhetens pågående forskning inom matematisk analys.
- God pedagogisk förmåga. Värderingen av pedagogisk skicklighet grundas på dokumenterade insatser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, visad god förståelse för lärandeprocesser samt visad god förmåga att leda, stimulera och samarbeta med lärare och studenter.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Eskil Hansen, professor

046 222 9628