arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 januari

 • Sök jobbet senast

  2 februari

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.

Arbetsuppgifter

Undervisning i analys, linjär algebra och matematisk statistik.

Kursansvar, kursutveckling samt konstruktion och rättning av tentamen tillkommer. Handleda laborationer i beräkningsverktyget Matlab inom analys och matematisk statistik. Undervisningen sker både på campus och i så kallad blended form.

Behörighet och bedömningsgrund

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens alternativt konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:


- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift eftersom undervisning sker på båda språken.
- Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och E-lärande.
- Kunskaper om beräkningsverktyg relevanta för uppdraget.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning.

Övriga bedömningsgrunder (i prioritetsordning):  

- Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
- Samarbetsförmåga och administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf.  

Anställning och tillträde: 70% av heltid. Tidsbegränsad, 12 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, mailto:tomas.nilson@miun.se och av platschef, Liselott Flodén, tel 010 142 85 36, mailto:liselott.floden@miun.se. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mod.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-02-02.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

70%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning