arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  17 mars

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kommer att ha ett fokus på utbildning men även rymma en del forskning som kan komma att expanderas med externa medel.

Arbetsuppgifter:


- Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom matematik, framför allt i analys men även med inslag av till exempel statistik och numerik.
- Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander kan ingå.
- Forskning, som bedrivs såväl självständigt som i samverkan med befintlig forskargrupp, och som inkluderar arbete med forskningsansökningar.
- Medverkan i institutionens och universitetets interna administrativa och kollegiala arbete.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs att man har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

 Förutom kraven ovan kräver befattningen:  

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift eftersom undervisning sker på båda språken
- God samarbetsförmåga
- Den sökandes forskningsinriktning bidrar till den existerande forskningsmiljön.

 Övriga bedömningsgrunder: 

- Dokumenterad pedagogisk skicklighet
- Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och E-lärande.
- Aktiv i att söka externa forskningsmedel
- Erhållit externa forskningsmedel i konkurrens
- Erfarenhet av att undervisa i statistik och numerik
- Erfarenhet av att använda beräkningsverktyg
- Erfarenhet av handledning av självständiga arbeten och/eller doktorander
- Formell utbildning för handledning av forskarstuderande.
- Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, mailto:tomas.nilson@miun.se och av platschef, Liselott Flodén, tel 010 142 85 36, mailto:liselott.floden@miun.se. Se även avdelningens hemsidahttp:// www.miun.se/mod.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-17

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning