arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematik med inriktning mot algebra

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 augusti

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Matematikcentrum har ca 130 anställda, varav 30 vid avdelning Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad.

Övriga avdelningar är Matematik LTH med numerisk analys samt Matematisk statistik. Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom algoritmisk algebra, liealgebrateori och representationsteori, algebraisk topologi, harmonisk analys, operatorteori, komplex analys, linjära och icke-linjära partiella differentialekvationer, differentialgeometri, dynamiska system, bildanalys och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori, numerisk analys, beräkningsteknik och matematikdidaktik. Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina samt vid LTH till civilingenjörsexamen.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning (särskilt relaterat till algebra). I undervisningen ingår handledning av examensarbetare och doktorander. Initialt uppgår undervisningen till maximalt 50 % av heltid. Institutionsgemensamma administrativa uppgifter kan komma att ingå i anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas bidra till forskargruppen inom algebra, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra universitet. Den anställde förväntas bygga upp en egen forskargrupp.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt HF 4 kap 4§). 

För behörighet till denna tjänst krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande kompetens.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett algebraiskt forskningsområde, t.ex. gruppteori, ringteori, algebraisk geometri eller talteori. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens är meriterande.

Den sökande ska ha varierad och dokumenterad undervisningserfarenhet. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. Erfarenhet av kursutveckling och ett reflekterande förhållningssätt till undervisningen är starkt meriterande. Erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander är också starkt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är även betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll

Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast efter överenskommelse. Tillsvidareanställning