arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Maskinteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Sports Tech Research Centre vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri.

Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för funktionsnedsatta och additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling. Centrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

Arbetsuppgifter:

Verksamhetsområdet är materialteknik med inslag av miljövetenskap. En stor del ingår i forskningsprojektet Sport and Outdoor Mistra, delprojektet Hållbar sport och utomhusutrustning - smartare material och materialflöden. Projektet berör utveckling av mer hållbara material och materialflöden samt arbetssätt, verktyg och metoder för att integrera återvinning och återanvändning av utrustning inom området. Här kommer miljöanalystekniker användas för att bestämma hur sport- och utomhusutrustning kan göras mer hållbara, samt hur cirkulära ekonomikoncept kan introduceras i produktlivscykler.

Förutom forskningen kommer även undervisning att ingå i tjänsten, inom miljövetenskap, miljöteknik och maskinteknik på grundläggande och avancerad nivå. På sikt ingår även handledning av doktorander, samt ansökan om finansiering och genomförande av nya forskningsprojekt.

Behörighet och bedömningsgrund:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, samt har visad pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade, t.ex. i en pedagogisk portfölj. Den sökande bör ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Om det saknas förväntas sådan utbildning genomgås inom två år från anställningstillfället.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090">https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090 samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf

Kvalifikationer:


- Doktorsexamen i maskinteknik med huvudinriktning materialvetenskap eller motsvarande.
- Universitetsutbildning i miljövetenskap eller miljöteknik med fokus på hållbara material.
- Kompetens i att utföra livscykelanalyser (LCA) och andra miljöbedömningar.
- Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska och det krävs därför tillräcklig förmåga att använda det svenska språket för att utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.
- Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Meriterande:


·      Kunskap om Outdoorindustrin.
·      Erfarenhet av produktutvecklingsprocesser ur ett materialflödesperspektiv.
·      Praktisk erfarenhet av olika materialtestning och karakteriseringstekniker.
·      Erfarenhet av utveckling av testmetoder och standarder.
·      Förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö, överbrygga teknisk kunskap och miljösystemstudier.
·      Bekantskap med cirkulära och biobaserade ekonomikoncept.

Den sökande ska ha god problemlösande analysförmåga, vara självgående och kunna arbeta ensam såväl som i ett tvärvetenskapligt team.

Handläggning:

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090">https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde:

Anställningen är ett vikariat på heltid i avvaktan på tillsättning av tillsvidareanställning av lektor i maskinteknik, från och med 2022-01-01 eller enligt överenskommelse, dock längst tom 2022-06-30.

Anställningsort: Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:

Närmare upplysningar lämnas av prof. Mikael Bäckström, mailto:mikael.backstrom@miun.se, tfn 010-142 83 01 eller prefekt Fredrik Ståhl, mailto:fredrik.stahl@miun.se, tfn 010-142 84 64. Se även Sports Tech Research Centres hemsida http://www.miun.se/sports-tech-research-centre.

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2022-06-30