arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Vid ämnet litteraturvetenskap bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser och lärarutbildning från förskola till gymnasium.

Den fristående kursverksamheten bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Forskningsmässigt har institutionen för språk, litteratur och interkultur ett flertal medarbetare som är aktiva i två av Karlstads universitets starka forskarmiljöer: den kulturvetenskapliga forskargruppen KuFo Research on Subject-specific Education (ROSE), samt centrumbildningen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL).

Arbetsuppgifter


I anställningen som universitetslektor i litteraturvetenskap ingår att ta ett övergripande ansvar för litteraturdidaktik, bedriva egen forskning, samt undervisa på kurser i litteraturvetenskap och inom lärarutbildningen.

En viktig uppgift är att vidareutveckla en ämnesmiljö som omfattar både litteraturvetenskap och litteraturdidaktik, samt fördjupa samarbeten med andra ämnesdiscipliner, särskilt de som ryms inom KuFo och CSL/ROSE.

Administrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekommer liksom kontakt med det omgivande samhället, särskilt relaterat till skolan.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är det ett krav att du är på plats i det dagliga arbetet på ämnet.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor i litteraturvetenskap är den som dels har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i litteraturvetenskap och som kan uppvisa pedagogisk skicklighet. Alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder


Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid

- graden av bredd och djup i forskningen
- förmåga att leda, driva och administrera forskningsverksamhet
- förmåga att leda, driva samarbetsprojekt kring utbildningsverksamhet och annan ämnesrelevant verksamhet
- erfarenhet av handledning på forskarnivå
- erfarenhet av undervisning på olika nivåer

Stor vikt kommer att läggas vid


att den sökande bedrivit forskning med litteraturdidaktisk relevans, alternativt har annan erfarenhet som kan ligga till grund för utveckling av litteraturdidaktiken inom ämnet
personliga egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet och initiativkraft
välutvecklade forskningsnätverk

Goda kunskaper i svenska och engelska är av särskild vikt, då undervisning sker på dessa språk.

Övrigt


Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde höstterminen 2021 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan


Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor etc. skall skickas i tre exemplar till nedanstående adress. Vi tar inte emot underlag i form av hänvisning till länkar på hemsidor eller Youtube.

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD Ange ref.nr REK2020/222.

Ansökan ska bestå av:


styrkt meritsammanställning med referenspersoner
fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
en plan för vidareutveckling av en ämnesmiljö som omfattar både litteraturvetenskap och litteraturdidaktik
intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande
publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
kopior på betyg, intyg och examensbevis
högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten som är avsedda att förmedla kunskaper som exempelvis läromedel eller populärvetenskapliga arbeten.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Höstterminen 2021 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning