arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kvantitativa metoder

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

vid Institution för ekonomisk historiska och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-06-03.

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer forskas och undervisas det i två ämnen, ekonomisk historia (EH) och internationella relationer (IR).

Ämne/ämnesbeskrivning
Inom ramen för ämnesområdena ekonomisk historia och internationella relationer, fokuserar vår undervisning på avancerad nivå på global politisk ekonomi. Det innefattar hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler: internationell säkerhet, internationellt samarbete (institutioner) och internationell politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.

Arbetsuppgifter

I Anställningen ingår undervisning och handledning i internationella relationer/ekonomisk historia/global politisk ekonomi på avancerad nivå; undervisningen är i huvudsak koncentrerad kring kvantitativa metoder. Sökanden förväntas att aktivt delta i kursutveckling. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i internationella relationer, freds- och konfliktstudier, ekonomisk historia, statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande förutsätts behärska svenska och engelska väl i såväl tal som skrift. Undervisning på avancerad nivå sker på engelska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom fältet internationella relationer/ekonomisk historia, med inriktning mot kvantitativa metoder.

Särskild vikt fästs vid tidigare undervisning på kurser inom forskningsdesign och kvantitativa metoder, och kunskap i att undervisa detta i datorlaborationer med hjälp av statistikprogram (Stata, SPSS, R and/or Excel).

Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser deltid på 60 % och är tidsbegränsad till 6 månader. Tillträde under hösterminen 2020 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se.

Frågor om undervisningens innehåll kan ställas till studierektor Stefan Borg, tfn 08-16 47 92, stefan.borg@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lön enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat