arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot konservering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för kulturvård på den naturvetenskapliga fakulteten bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier och konservatorer. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare. Ytterligare information om institutionen se: www.conservation.gu.se

Forskningen i kulturvård är tvärvetenskaplig och mångfacetterad med forskningsgrupperingar kring konservering, byggd miljö och hantverk. Kulturvård fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom rengöring, lagning, reparation, underhåll, renovering, transformering, restaurering, återbruk, anpassning samt rekonstruktion av befintliga materiella och immateriella resurser, varav somliga definieras som kulturarv. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Undervisningsuppgifterna består av planering, utveckling och genomförande av undervisning på grund- och avancerad nivå inom området konservering med särskilt fokus på kandidatprogrammet och mastersprogrammet i konservering. Dessa program inkluderar både teoretisk undervisning och praktisk träning. Undervisningsuppgifterna inkluderar olika kurser och handledning av examensarbeten. Även visst ansvar för laboratorier, undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma, liksom undervisning på övriga program och kurser vid institutionen. Undervisning sker på såväl svenska som engelska.

Som forskare förväntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter och både självständigt och i samverkan med andra initiera och genomföra forskningsprojekt.

Anställningen innebär även att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att på sikt kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag.

Behörighet 
Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård med inriktning mot konservering eller annan relevant examen, samt har visat pedagogisk skicklighet. För denna anställning krävs också erfarenhet av praktisk konservering.

Sökande skall ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningens tillträde.

Då undervisning sker på svenska och engelska ställs krav på goda kunskaper i båda språken.

Bedömningsgrunder 
Vid bedömningen av de sökandes meriter kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt läggs också vid erfarenhet av professionell konserveringspraktik vid kulturarvsinstitutioner eller privat verksamhet samt erfarenhet av samverkan.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning, erfarenhet av internationellt arbete samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Särskild vikt skall fästas vid erfarenhet av att planera och genomföra undervisning. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande.

Professionell praktik och erfarenhet av samverkan skall vara väl dokumenterad.

Anställning 
Anställningen är tillsvidare, på heltid med placering på Institutionen för kulturvård i Göteborg. Även undervisning i Mariestad kan förekomma. Beräknat tillträde under våren 2023.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Anneli Palmsköld: anneli.palmskold@conservation.gu.se 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

- Personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen och en beskrivning av dina avsikter för forskning och andra aktiviteter relevanta för anställningen (maximalt 4 sidor)
- Meritförteckning/CV med publikationsförteckning och personuppgifter
- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
- Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max 10) vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt redogörelse för din roll i de valda publikationerna
- Elektroniska kopior av samtliga särskilt åberopade vetenskapliga publikationer (max 10)
- Redogörelse och dokumentation för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion (max 4 sidor)
- Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller
refereras till under bilagor
- Redogörelse för professionella meriter samt dokument (max 10) som styrker dessa vad gäller omfattning, inriktning och innehåll)
- Kortfattad redogörelse för samverkansmeriter, ledarskaps- och administrativa meriter samt dokumentation av dessa
- Referenser (minst två)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-31 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning Löneförmåner enligt kollektivavtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat