arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kriminologi (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  18 mars

Om jobbet

vid Kriminologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-03-18.

Ämne/ämnesbeskrivning
Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne om studiet av brott och reaktioner på brott. Utgångspunkten för ämnet är att något har definierats som brottsligt. Detta ställer forskningsfrågor om varför vissa handlingar kriminaliseras och andra inte. Hur ser den politiska processen bakom lagstiftningen ut? Ändras strafflagstigningen antingen i samförstånd eller efter konflikt? För den enskildas brottsliga karriär spelar också reaktionen från omgivningen en viktig roll. I ett samhällsvetenskapligt perspektiv är brottslighet något som skiljer sig åt mellan grupper och länder och varierar historiskt. Hur ska detta förklaras? Vid kriminologiska institutionen forskas om ämnen som kriminalpolitik, brottsofferfrågor, brottslighetens utveckling över tid och orsaker till brott på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att bedriva undervisning och forskning inom det kriminologiska fältet. Undervisningen kommer att omfatta flera olika kurser och kan innehålla både teori- och metodkurser, i första hand på grundnivå men kan även förekomma på avancerad nivå. Undervisningen kan också omfatta så väl handledning som kursansvar inom ramen för institutionens självständiga arbeten.

Andra arbetsuppgifter inom undervisning kan bli aktuella.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde.
Stor vikt fästs vid:
 • vetenskaplig kompetens inom det kriminologiska forskningsområdet
 • förmåga att samarbeta med kollegor.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet visad genom exempelvis ledning, planering och administration av undervisning.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Meriterande är även att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Universitetet kommer i rekryteringen främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Den sökande ska, om institutionen så begär, inkomma med högst fem utvalda publikationer för bedömning.

Anställningsvillkor

Anställningen omfattar 100 % av heltid och är tidsbegränsad mellan tiden 1 augusti 2019 och 31 juli 2021. Anställningens omfattning kan diskuteras om önskemål om lägre tjänstgöringsgrad finns.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas via mail av prefekt Tove Pettersson, tove.pettersson@criminology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.