arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Kommunikationssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Kommunikationssystem


med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet

Vi söker en universitetslektor i kommunikationssystem, med specialisering inom möjliggörande teknologier för nästa generations fysiska, multipel-access, och tillämpningslager i mobila kommunikationssystem. Området inkluderar både landbaserade radiosystem och satellitsystem såväl som infrastruktur som stödjer energineutrala enheter. Drivkrafterna bakom utvecklingen inkluderar edge computing, Internet of Things, virtual/augmented/extended reality (VR/AR/XR), hållbarhet från ett energieffektivitetsperspektiv, samt säkerhet/pålitlighet/robusthetsaspekter på alla lager.

Anställningen är placerad på avdelningen för Kommunikationssystem på Institutionen för systemteknik (ISY), och är en del av det strategiska forskningsområdet inom IT och mobil kommunikation, ELLIIT (elliit.se), ett partnerskap mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till ELLIIT:s bredare mål inom forskning, forskarutbildning, samverkan och kunskapsspridning.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna för anställningen är att leda och bedriva oberoende forskning inom kommunikationssystem på internationell nivå, och att bygga upp ett externfinansierat forskningsprogram. Ämnesområdet inbegriper kommunikationsteknik, kommunikationsnät, statistisk inferens och signalbehandling, tillämpad maskininlärning, optimering, komplexa nätverk, tillämpad informationsteori, och säkerhetsaspekter på fysiska och multipel-access-lagren. Som universitetslektor förväntas du handleda doktorander och examensarbetare, samt utveckla och undervisa kurser på alla nivåer inom området.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att kommunicera obehindrat på engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Läs mer och ansök

Läs mer om tjänsten och ansök via länken nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 januari, 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20203&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat