arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kommunikations och beräkningssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

inriktning (DCC) med fokus på beräkning inom industriell automation

Forskargruppen i kommunikations- och beräkningssystem (DCC) är en del av avdelningen för datavetenskap vid Institutionen för system- och rymdteknik på Luleå tekniska universitet.

DCC är ett brett ämnesområde som omfattar utformning och utveckling av missionskritiska datorsystem för information, styrning och kommunikation inom olika industrier. Viktiga forskningsområden rör utformning av distribuerade informations- och styrningssystem och användningen av artificiell intelligens i industriella automationssystem, materialhantering och transportinfrastruktur, infrastruktur för generation och konsumtion av nya energiformer (energins internet) samt infrastruktur för 5G-kommunikation.

DCC söker nu två universitetslektorer för att stärka forskningen på området avancerade beräkningar för industriell automation. Tänkbara tillämpningsområden kan vara inom distribuerad styrning och automation av produktion, logistiksystem, energi, byggnadsautomation, gruvdrift m.m.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar forskning kopplat till integrerad utveckling och hantering av pålitliga nätverksarkitekturer, resurseffektiva algoritmer och programmeringsparadigmer som samverkar för att skapa pålitlighetsegenskaper i valda tillämpningar.

Forskningens inriktning

Den forskningsinriktning som förväntas av sökande till tjänsten är (bland annat) följande:
 • utvecklandet av relevanta teorier;
 • metoder för systemanalys och syntes;
 • systemarkitekturer; metoder för systemintegration;
 • systemstrategier och applikationer;
 • tillämpningar av artificiell intelligens;
 • datorunderstödda system och programvarutekniska ramverk;
 • kommunikationsprotokoll och standarder;
 • metoder och procedurer för verifiering och validering.
Forskningen kan även undersöka organisatoriska förhandskrav och de ekonomiska effekterna av den ovanstående tekniska utvecklingen.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn förväntas aktivt delta i och bedriva forskning på institutionens forskningsområden, och delta i att ansöka om externa forskningsanslag. Forskningen förväntas bidra till kunskapsutvecklingen på området distribuerade industriella beräkningar.

Universitetslektorn ansvarar för och ska delta i att utforma och genomföra kurser, i synnerhet inom civilingenjörsutbildningen i datateknik. I tjänsten ingår även handledning av svenska och internationella masterstudenter. Undervisningen på masternivå ges på engelska. All undervisning består av undervisning både på plats och på distans. En relaterad målsättning är att vidareutveckla onlineundervisningen på området IT-säkerhet, och delta i det löpande utvecklandet av undervisningslaboratorier för virtuell IT-säkerhet.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som
 • avlagt doktorsexamen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder, enligt nedanstående ranordning:
• Dokumenterad kompetens/erfarenhet av undervisning på området distribuerade industriella beräkningar och/eller onlineundervisning.
 • Goda kommunikationsfärdigheter och god samarbetsförmåga.
 • Erfarenhet av postdoktoral forskning och/eller industriell erfarenhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med externa forskningsanslag.

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Professor Valeriy Vyatkin, valeriy.vyatkin@ltu.se ,tlf. +46(0)920 492505 (mellan 10-16 CET; Mån-Fre).

Om forskargruppen i kommunikations- och beräkningssystem http://www.ltu.se/research/subjects/Kommunikations-och-berakningssystem?l=en

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Fullständig annons finner du på: ltu.se/ledigajobb

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.
Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 15 december 2019
Referensnummer: 4770-2019