arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i klinisk lungmedicin och allergologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  14 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning


En anställning som universitetslektor tillsvidare i ämnet klinisk lungmedicin och allergologi.

Anställningen är placerad tillsvidare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Avdelningen för lungmedicin och allergologi, och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår främst egen forskning men även undervisning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom Medicinska fakulteten.

Innehavaren ansvarar för och koordinerar undervisningen i Lund inom ämnet lungmedicin på grundnivå och avancerad nivå, framförallt på läkarprogrammet.

Vidare ingår i arbetsuppgifterna uppdraget som chef för Avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Institutionen för kliniska  vetenskaper Lund. Avdelningschefskapet innebär ett från prefekten delegerat ansvar för universitetsanställd personal, ekonomi, arbetsmiljö och brandskydd. För undervisande och forskande personal anställd vid Region Skåne förväntas avdelningschefen samordna arbetsmiljöarbetet med Region Skånes företrädare.

Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt.

Inom ramen för specialist-/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Enligt Socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Den sökanden skall vara specialistkompetent läkare inom området lungmedicin, allergologi med tillhörande relevant basspecialitet, och/eller onkologi med tydlig klinisk och forskningsmässig inriktning mot lungcancer.

Bedömningsgrunder


Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten i form av förmåga att handleda doktorander samt förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer även att tillmätas betydelse. Pedagogisk skicklighet ska redovisas såväl inom undervisning som inom handledning på grundnivå, avancerad nivå och  forskarutbildningsnivå.

Därutöver kommer stor vikt att tillmätas visad förmåga till akademiskt ledarskap och samarbete. Erfarenhet från tidigare ledningsuppdrag samt administrativ skicklighet är meriterande. Vikt kommer även att fästas vid skicklighet i fråga om deltagande i organisatorisk utveckling och samverkan och förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Dokumenterad klinisk självständighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete ska anses meriterande.

Övrig information


Upplysningar lämnas av:

Dekan Kristina Åkesson, telefon: +46 46 222 80 84, e-post: kristina.akesson@med.lu.se

och prefekt Mikael Bodelsson, telefon. +46 46 177 570, e-post: mikael.bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon: +46 46 222 44 10, e-post. robert.norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande


Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2022-01-14.

Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se Instruktioner för sökande till läraranställningar: http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning