arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i internationella relationer

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  19 november

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2019-11-19.

Vid Ekonomisk-historiska institutionen forskas och undervisas det i två ämnen, ekonomisk historia (EH) och internationella relationer (IR). Inom ämnesområdet IR studeras det internationella systemets uppkomst och funktion, samt de konsekvenser systemet leder till lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Inriktningen är mot global politisk ekonomi och globala utvecklingsfrågor ur ett historiskt perspektiv.

Ämne/ämnesbeskrivning
Inom ämnesområdet studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler: internationell säkerhet, internationellt samarbete och global politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning och handledning i internationella relationer, global politisk ekonomi, internationellt samarbete och globala utvecklingsstudier både på grundnivå samt avancerad nivå. Anställningen omfattar till stor del undervisning, handledning och kursansvar i ovan nämnda områden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dessutom krävs att den sökande har undervisnings- och forskningsmeriter i fältet global politisk ekonomi, internationellt samarbete, globala utvecklingsstudier eller har motsvarande arbetslivserfarenheter i de två ämnen.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande förutsätts behärska svenska och engelska väl i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom fältet global politisk ekonomi, internationellt samarbete och globala utvecklingsstudier. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Undervisning på grundnivå sker på svenska och engelska.

Anställningsvillkor

Anställningen är ett vikariat på deltid, 90% under perioden av sex månader 2020-01-01 - 2020-06-30.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se. Frågor om undervisningens innehåll kan ställas till studierektor Akhil Malaki, tfn 08-16 26 83, akhil.malaki@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.