arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Interaktionsdesign - informationsdesign

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 mån
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdag: 2023-03-01
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)/Avdelningen för Informationsdesign 

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår undervisning inom Informationsdesign med inriktning Interaktionsdesign, inom samläsningskurser med andra kandidatprogram inom Informationsdesign samt inom Masterprogrammet i Innovation och Design. Förutom undervisning ingår handledning av examensarbeten på kandidatnivå och på avancerad nivå. Även handledning på doktorandnivå inom forskarämnet Innovation och design ingår. Tjänsten innebär även att aktivt bidra till att samordna och utveckla kandidatprogrammet i interaktionsdesign och att stärka forskningsbasen i programmet.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Den sökande ska ha en bakgrund inom Interaktionsdesign med fokus på användarupplevelse, användartester och utvärdering av interaktiva gränssnitt, digitala produkter och tjänster. Den sökande ska uppvisa bred och djup kunskap i designprocessen och kompetens inom metoder för utvärdering och ett kritiskt granskande perspektiv. Den sökande ska vid anställningens början kunna genomföra undervisning på svenska och engelska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Pedagogisk skicklighet

 • Erfarenhet och förmåga att förbereda, genomföra och utvärdera undervisning och läraktiviteter, samt att handleda och examinera studenter på kandidat- och masternivå.
 • Förmåga att undervisa och examinera genom en variation av metoder och angreppsätt i relation till utvecklingen inom Interaktionsdesign.
 • Erfarenhet av att samskapa läraktiviteter och studentprojektuppgifter med omgivande samhälle.
 • Bidragit till utveckling av undervisningsmaterial och utforskande lärmiljöer samt ett reflekterande förhållningssätt till lärarrollen

Vetenskaplig skicklighet

 • Bred och specifik forskning inom Interaktionsdesign och användarupplevelse (UX).
 • Förmåga att initiera och genomföra forskning enskilt och i tvärvetenskapliga sammanhang.
 • Produktiv i vetenskaplig publicering.
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • Uppdrag och roller inom akademiska sammanhang, nationellt och internationellt.
 • Tredje uppgiften – samarbete med omgivande samhälle.
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamhete

Annonsen i sin helhet finns här MDU.SE

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet

HR-sektionen
Ref.nr: 2022/3107
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:


Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat