arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i innovativ produktion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-08-20
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor kopplar till vår forskning och undervisning inom produkt- och processutveckling med fokus på metoder och processer för framgångsrik utveckling såväl som på verktyg som underlättar och effektiviserar arbetet.Som universitetslektor förväntas du organisera, lära ut och examinera kurser främst på högskoleingenjörs- och mastersnivå och också på kurser för yrkesverksamma. Handledning och examinering av examensarbeten ingår också liksom aktiv samverkan i våra lärarlag och egen vidareutveckling inom ditt specialiseringsområde.Du förväntas också utveckla ditt eget forskningsområde. Anställningen ställer krav på skapande av egen finansiering, att söka forskningsbidrag, att delta i att utveckla forskningen och att leda projekt i samverkan med industriella och akademiska partners. Vi vill se en forskningsprofil som bidrar till att stärka vår ambition att utveckla nästa generation intelligenta produktionssystem.Utbildningen sker på både svenska och engelska. Vi förväntar oss av våra lektorer att de arbetar aktivt med utveckling av studenters lärande inklusive att överväga nya pedagogiska angreppssätt och ha ett fokus på förutsättningar för lärande.Anställningen innebär deltagande i och utveckling av strategisk pågående verksamhet, samproduktion med externa intressenter och MITC (Mälardalen Industrial Technology Center).Vi ser det som en fördel om sökanden vill delta i att utvidga vårt arbete för att etablera forskning eller utbildningssamarbete med utländska universitet. Internationalisering liksom hållbarhet och jämställdhet tillhör våra viktiga strategiska fokusområden.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.Dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av kurser, kursmoduler och program.God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska är ett krav eftersom undervisning på både svenska och engelska ingår i anställningen.I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Se https://www.mdh.se/jobba-med-oss/lediga-jobb">https://www.mdh.se/jobba-med-oss/lediga-jobb

Meriterande

 Se https://www.mdh.se/jobba-med-oss/lediga-jobb">https://www.mdh.se/jobba-med-oss/lediga-jobb

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2019/1476
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat