arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i informatik

 • Ort

  Östersund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för data och systemvetenskap har verksamhet i två ämnen datateknik och informatik. Vid avdelningen finns också en forskargrupp som ingår i universitetets forskargrupp Forum för digitalisering.

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar både undervisning och forskning i ungefär lika delar.

Undervisning kommer att ske inom uppsatshandledning, programmering, metodundervisning samt relaterade administrativa uppgifter. Forskningen kommer att bedrivas inom teknikstött lärande, inledningsvis i högre utbildning och krishanteringsfältet inom forskargruppen Forum för Digitalisering. Den sökande kommer att samarbeta med lärare och forskare inom flera discipliner och avdelningar vid Mittuniversitetet, samt med myndigheter och industriella partners. Under de första åren av anställningen kommer avdelningen kunna erbjuda forskning inom projektet GSS3 (Gränsöverskridande samverkan för säkerhet). Arbetet innefattar även formulering av forskningsansökningar. 

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. 

Som universitetslektor måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen utförs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, både skriftligt och muntligt. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska, varför god förmåga att kommunicera på svenska är ett krav. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Östersund 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Pär-Ove Forss, par-ove.forss@miun.se, 010-1428389 och ämnesföreträdare, Lena-Maria Öberg, lena-maria.oberg@miun.se 010-142 88 02.

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-12-14.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.