arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Informatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för informatik tillhör fakulteten för teknik och är en av tio institutioner. Institutionen består av cirka 30 medarbetare. Verksamheten finns på tre orter, Kalmar, Växjö och Ljungby. Inom institutionen för informatik bedrivs forskning inom olika forskningsområden och med olika fokus som är överlappande: Digitala affärsmodeller, Information Management, Interaktionsdesign, e-Lärande och e-Hälsa. Informatik har sex utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Tre av programmen är på kandidatnivå och tre på avancerad nivå. Informatik har även fristående kurser samt undervisnings- och forskningssamarbete med andra fakulteter.

Ämnesområde för befattningen: Informatik

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar
Anställningens omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå samt kursutveckling och kursadministration. Administrativa arbetsuppgifter och uppdrag i såväl olika grupper och kommittéer inom institutionen samt uppdrag i universitetsgemensamma nämnder kan komma att ingå. Placeringsorten är antingen Kalmar eller Växjö beroende på sökandes önskemål. Resor mellan orterna kommer att förekomma då vår undervisning och forskning bedrivs i Kalmar, Växjö och Ljungby.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom området informatik/data och informationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift. Sökande förutsätts fungera i lärar- och studerandegrupper där god samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Därför krävs dokumenterad god förmåga att samarbeta och kommunicera med personer på olika nivåer inom och utanför organisationen samt förmåga att skapa och bibehålla nätverk och goda relationer.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är erfarenhet av och/eller erfarenhet av undervisning:

- på distans;
- i forskningsmetodik;
- i metoder och teorier baserade på systemtänkande;
- i informatikens affärslogik med avseende på ekonomistyrning, kvalitetsstyrning och verksamhetsstyrning av tjänsteorganisationer
- i digitala affärsmodeller
- i verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik; sam
- erfarenhet av externa forskningsansökningar och visad förmåga att erhålla externa medel;
- erfarenhet av samverkan med näringslivet och organisationer, liksom av deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt, såväl nationellt som internationellt.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas, varför löneanspråk bör anges i ansökan. Sista ansökningsdag är 1 september 2020.

Upplysningar lämnas av ämnesföreträdare professor Anita Mirijamdotter, 0470-70 86 35, epost: anita.mirijamdotter@lnu.se eller HR-partner Kristofer Stahl, 0470-70 80 36, epost: kristofer.stahl@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat