arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i industridesign

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

På Institutionen för design finns Mittuniversitetets alla konstnärliga ämnen samlade. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också fristående kurser inom ämnet fotografi.

Arbetsuppgifter: Institutionen håller på att bygga upp forskning inom design och i tjänsten ingår det att delta i utveckling av forskning inom designområdet.

Vidare arbetsuppgifter är kursansvar, undervisning (sker både på svenska och engelska), handledning och examination. Samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna. 

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållandena. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/miun-anstallningsordning-dnr-2013-1282.pdfsamt fastställda https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf

Viktiga egenskaper är förmåga att utveckla verksamhet, driva samverkansprocesser samt skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer inom ämnet industridesign men även med andra ämnen, med professionsutövare samt andra aktörer inom designområdet och med omkringliggande samhälle. Sökande ska självständigt kunna organisera, leda och driva projekt. 

Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning samt undervisning på universitetsnivå är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av professionellt industridesignarbete inom näringsliv eller organisationer samt även dokumenterad erfarenhet av olika typer av undervisning, handledning och examination både på grundläggande- och masternivå. 

Meriterande är dokumenterad yrkeserfarenhet och undervisning inom området inkluderande design och design av lätthanterliga förpackningar då detta område är en viktig del av institutionens forskning och utbildning. Den sökande ska vara förtrogen med designbranschen. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar 40 % av heltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt vid Institutionen för design, Kristina Brink, tfn. 070-521 13 36, mail mailto:kristina.brink@miun.se

 

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig eller konstnärlig meritering och pedagogisk meritering, fullständigpublikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer eller högst 5 konstnärliga arbeten som önskas åberopas med motivering över urvalet.

  Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-09-30 .

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.