arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia

 • Ort

  Ospecificerad arbetsort

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  18 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linne´universitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Historieämnet utgör tillsammans med, arkeologi, bibliotek- och informationsvetenskap, filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper med verksamhet i Växjö och Kalmar. Utbildning i historia ges från grundutbildningsnivå till forskarutbildning, inom program och som fristående kurser, på våra olika campus och på distans.

Ämnesområde för befattningen: historia

Placeringsort: Kalmar eller Växjö
Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på kronologiska och tematiska äldrehistoriska kurser, samt handledning och examination av uppsatser på olika nivåer. I samtliga kurser sker samläsning mellan lärarprogram och fristående kurser. Historieämnet deltar även i flera andra kurser och program på fakulteten varför undervisning i kulturmötesfrågor, migration, kolonialism och postkolonialism är en andra viktiga delar av tjänsten.
Innehavaren av anställningen förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. Anställningen innebär möjligheten att han en ledande och organiserande roll i utveckling och genomförande av undervisning och forskning. Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som alla medarbetare förväntas bidra till och han glädje av i sin egen forskning.

Samhällelig drivkraft, samverkan med det omgivande samhället, genom forskningskommunikation, uppdragsutbildning och gemensamma forskningsprojekt är också en del av en universitetslärares uppdrag.

Undervisning och möten sker på båda campus.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Särskilt meriterande för denna tjänst är dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning i äldrehistoria, liksom i kulturmöten, migration, kolonialism och postkolonialism. Vikt läggs vid erfarenhet och kompetens i att arbeta gränsöverskridande i förhållande till organisatoriska och ämnesmässiga enheter vilket inkluderar samhällelig drivkraft.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt: Malin Lennartsson; malin.lennartsson@lnu.se
HR-partner: Jessica Drott; jessica.drott@lnu.se   
Fackliga företrädare nås via universitetets växel.

Sista ansökningsdag är den 18 mars.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.