arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Historiska institutionen är en stor institution med två ämnen. Här finns över 50 fasta lärare och forskare. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, och om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen.

Forskningen i historia har idag en kulturhistorisk inriktning. Tidsmässigt sträcker sig forskningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av forskningen riktas mot historiebruk och kunskapshistoria. Institutionen är ledande inom historiekulturforskning och historiedidaktik.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i historia med placering tills vidare vid avdelningen för historia, Historiska institutionen.

Ref nr: 2018/3455

Tillträdesdag: 1 januari 2020

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Henrik Rosengren 046-222 79 18, henrik.rosengren@hist.lu.se, studierektor Marie Lindstedt Cronberg 046-222 7970, marie.lindstedt_cronberg@hist.lu.se

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på alla nivåer på kandidatprogrammet i historia, masterprogrammet i historiska studier och på fristående kurser som ges vid avdelningen för historia. Den sökande förväntas kunna undervisa på alla tidsperioder men särskilt äldre historia (forntiden, antiken, medeltiden) och på nätbaserade kurser. Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och ha kursansvar. I anställningen ingår även viss forskningstid, som lektorn förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet för att på så sätt bidra till ämnets utveckling.

Förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, vid anställningens första dag är ett krav. Även undervisning på engelska kan förekomma.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

- god nationell och internationell nivå som forskare,
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierand undervisningsmetoder,
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 Särskilt meriterande i fallande ordning är

- avlagd doktorsexamen i historia samt forskning inom detta ämne
- dokumenterad bred erfarenhet av undervisning i äldre historia
- tidigare erfarenhet och dokumenterad skicklighet av undervisning inom historia på universitetsnivå, från nybörjarnivå till avancerad nivå inklusive tidigare erfarenhet av nätbaserad undervisning
- visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel och verka som forskningsledare
- dokumenterad god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare samt god förmåga till samarbete
- dokumenterad god förmåga till kursadministration och kursutveckling
- dokumenterad genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen. 

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Henrik Rosengren, prefekt

+46462227918


Marie Lindstedt Cronberg, studierektor

+46462227970


Lena Kandefelt, personalchef

+46462227224