arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Vill du vara med och forma historieämnet på Högskolan Dalarna? Vi söker en universitetslektor i historia (heltidstjänstgöring) med intresse för globala perspektiv på dåtid och samtid. På Högskolan Dalarna hittar du en miljö med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränser och korta beslutsvägar.  

Din arbetsdag som universitetslektor

Du kommer att arbeta med undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå i historia. En viktig roll är också att utveckla kurser i samarbete med dina kollegor inom och utanför ämnet. Historieämnet ger både fristående kurser och kurser som ingår i ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Därtill samarbetar vi regelbundet med t.ex. religionsvetare och statsvetare på tvärvetenskapliga utbildningar t.ex. kurser om mänskliga rättigheter. Mycket av din undervisning kommer att ske online, vilket ger goda möjligheter att planera och genomföra föreläsningar, seminarier och handledning på ett flexibelt sätt.

För att få arbetet att fungera och för att fortsätta utveckla verksamheten både inom ämnet och över ämnesgränserna behöver vi också mötas regelbundet. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun där du också finner många av dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning och att delta i, och bygga upp regionala, nationella och internationella nätverk av relevans för ämnet och Högskolan. Historieämnet har huvudsaklig förankring inom Högskolans forskningsprofiler Interkulturella studier samt Utbildning och lärande . Det bidrar också till samverkanscentra Interkulturellt utvecklingscentrum i Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.
 • Doktorsexamen inom historia, (inklusive idéhistoria och ekonomisk historia) eller annan akademisk disciplin men med en forskningsinriktning som bedöms vara av god relevans inom ämnet historia
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande
 • Förmåga att undervisa på både svenska och engelska
 • Möjlighet att regelbundet vara närvarande på campus

Det är meriterande om:

 • Du i din forskning är inriktad på globalhistoria med fokus på modern historia
 • Du har erfarenhet av att erhålla forskningsmedel
 • Du har erfarenhet av att undervisa i såväl globalhistoria som svensk och nordisk historia
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten
 • Om sökande varit sökande och/eller medsökande i framgångsrika nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
 • Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Låter det intressant?
För fullständig annons och bedömningsgrunder besök: 

https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/ledig-tjanst/?job=1427

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat