arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Grafisk design

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  14 juni

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Tjänsten som universitetslektor i grafisk design är en del av vårt starkt växande ämnesområde Industriell design. Vi ser design som en transformativ aktivitet och disciplin, som skapar hållbara och inkluderande upplevelser, föremål och tjänster, baserat på djup kunskap och insikter kring utmaningar, situationer och behov hos användare. Genom en nyfiken, kreativ och kritisk ansats skapar vi förutsättningar för att tillgodose behov hos industri, samhälle och akademi. 

Ämnesbeskrivning

Industriell design omfattar teorier och metoder för design av produkter, tjänster, kommunikation och miljöer med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Arbetsuppgifter

Vi rekryterar nu 1-2 universitetslektorer för att tillgodose behoven av undervisning och forskning inom vårt växande ämne. Vi söker kandidater som kommer att bidra till vårt multidisciplinära designteam med kunskap och färdigheter inom områden som visuell kommunikation, grafisk design, illustration och UX, förvärvade genom egen designpraktik, undervisning, forskning eller annan professionell verksamhet. Dessutom är erfarenhet av designforskning eller konstnärligt utvecklingsarbete meriterande.

Som universitetslektor kommer du att arbeta med att stärka och vidareutveckla våra aktiviteter och miljö inom designundervisning, forskning, innovation och samverkan. Undervisningen kommer främst att ske inom vårt konstnärliga kandidatprogram i grafisk design, i våra högskole- och civilingenjörsutbildningar i Teknisk design, liksom inom relevanta kurser i andra program. Tillsammans med mycket motiverade och skickliga kollegor kommer du att utveckla och bedriva undervisning inom till exempel färg, skiss, illustration, typografi, användarupplevelse, servicedesign, form och estetik, interaktion, designmetodik och visuell design. Inom forskningen kommer du att bidra till att utveckla och genomföra projekt inom det konstnärliga området, kopplat till våra huvudsakliga designforskningsområden och i nära samverkan med undervisning och samhälle.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den pe-dagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet ska den sökande ha:

*Avlagt konstnärlig doktorsexamen eller ha motsvarande konstnärlig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
*Visat pedagogisk skicklighet
*Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning ska den ha genomförts inom två år från tjänstens tillträde.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
*Dokumenterad konstnärlig skicklighet, t ex kvalitet, erkännande, konstnärlig utbildning och erfarenhet, produktivitet.
*Dokumenterad pedagogisk skicklighet, t ex dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
*Dokumenterad erfarenhet av designprocesser, designmetoder och designteknik
*Yrkesmässig erfarenhet från branschen

Information

Anställning som universitetslektor är tillsvidare och heltid om inget annat överenskommits. Anställning blir i ämnet Industriell design. Lön utgår enligt gällande avtal. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande Professor Åsa Wikberg Nilsson, 0920 491342, asa.wikberg-nilsson@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920 491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post Chris-ter.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons se; www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb/

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på engelska då engelskspåkiga sakkunniga kan komma i anspråk.

Referensnummer: 1366-2020
Sista ansökningsdag: 14 juni 2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat