arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i geoinformatik med inriktning mot markvetenskap

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
En anställning som universitetslektor i jordbrukets geoinformatik ledigförklaras vid Institutionen för mark och miljö vid SLU. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark som är kopplade till hållbar användning av mark som naturresurs.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar spatial och temporal analys, samt modellering av geografisk variation som syftar till förståelse av tillstånd och processer i mark.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska:
 • utveckla och leda framgångsrik forskning innefattande metodutveckling och tillämningar inom flera markvetenskapliga områden av relevans för produktion och miljö inom jordbruket
 • utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • handleda doktorander
 • utveckla och upprätthålla internationella nätverk med forskare och samhället samt arbeta tvärvetenskapligt
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • kunna undervisa på svenska inom fyra år.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara pedagogiskt skicklig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel
 • förmåga till att självständigt initiera och genomföra forskning.
Erfarenhet av metodutveckling och tillämpningar inom GIS, sensorteknik, fjärranalys och spatial statistik, med inriktning mot jordbruksmark och jordbrukslandskap är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att:

 • utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
 • kommunicera och samarbeta.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:

2019-09-30

Placering/ort:
Uppsala eller Skara

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Håkan Marstorp, Prefekt

018-672556

Hakan.Marstorp@slu.se


Frida Lindqvist, Fakultetshandläggare

018 671047

frida.e.lindqvist@slu.se