arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i freds- och konfliktforskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier.

Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 80 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se .

Arbetsuppgifter: Anställningen inkluderar undervisning, examinering, forskning och administration. Ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet består av studiet av våldsamma konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Utbildning och forskning vid institutionen är problemstyrd och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster genom att teori, metoder och empirisk forskning integreras. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning på grund och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, samt följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet. Seniora lektorer förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön och att periodvis ta sig an större administrativa uppdrag.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom freds- och konfliktforskning, eller inom ett relaterat ämnesområde, alternativt har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Sökanden måste vidare ha publicerat forskning inom fältet freds- och konfliktforskning i en eller flera internationella referentgranskade (peer-review) publikationer. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För närvarande sker all undervisning vid institutionen på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Utmärkt engelska (både muntligt och skriftligt) är därmed ett krav. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för denna position. Enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras som rutin.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarandet: En fullständig ansökan ska inkomma via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev, inklusive lista med appendix
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- En tydlig beskrivning av den sökandes undervisningserfarenhet, där antal undervisningstimmar är specificerat
- Lista med referenspersoner

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/lektornetworkver2.pdf/d04fe55b-5797-4f71-b35d-9ba659e25b7b

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4866.

För ytterligare information: 
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Melander, erik.melander@pcr.uu.se och Ashok Swain, ashok.swain@pcr.uu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Maria Andersson, 018- 471 19 05, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2021, UFV-PA 2020/4866.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-08-01 Tillsvidareanställning