arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fornnordisk religion (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 september

 • Sök jobbet senast

  28 september

Om jobbet

vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-09-28.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) har ca 80 medarbetare. På institutionen bedrivs forskning och utbildning i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet religionshistoria etablerades 1913 i Stockholm som ett konfessionsneutralt humanistiskt ämne. Vid Stockholms universitet omfattar det humanistiska ämnet religionshistoria idag det historiska, jämförande och etnografiska studiet av religiösa traditioner och företeelser som uteslutande betraktas som ett mänskligt och historiskt fenomen, som formar och formas av sin tids kultur och samhälle.

Arbetsuppgifter

I anställningen som vikarierande lektor i religionshistoria med inriktning mot fornnordisk religion ingår uppsatshandledning och undervisning i ett flertal kurser inom fornnordisk religion samt inom teori och metod på grund- och avancerad nivå, liksom det övergripande ansvaret för utbildningen på avancerad nivå.
Kurser som är aktuella för anställningen:
Programansvar för programmet på avancerad nivå.
Religionsvetenskap I/Religionshistoria I Introduktion till religionshistorien: teori och metod I och Europas förkristna religioner 
Religionsvetenskap II/Religionshistoria II Teori och metod II och Skriftlig uppgift
Religionsvetenskap III/Religionshistoria – kandidatkurs: Självständigt arbete/Examensarbete
Avancerad kurs i fornnordisk religion I (7,5 hp)
Avancerad kurs i fornnordisk religion II (7,5 hp)
Sommarkurs (st22): Fornnordisk religion (7,5 hp)
I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration. Uppdraget kräver närvaro vid institutionen.  

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i religionshistoria med inriktning mot fornnordisk religion eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnet religionshistoria med inriktning mot fornnordisk religion är ett krav.
Dokumenterad erfarenhet och kompetens av studieadministration och programansvar. Det är ett krav att uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom religionshistoria med inriktning mot fornnordisk religion liksom kurser inom religionshistorisk teori och metod. Erfarenhet av handledning av uppsatser i religionshistoria utgör ett krav. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som att arbeta självständigt, liksom den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Undervisning sker på svenska, varför den som anställs ska behärska svenska vid anställningstillfället. Det är ett behörighetskrav att behärska svenska i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen skall särskild vikt fästas vid erfarenhet och kompetens inom undervisning och forskning inom religionshistoria med inriktning mot fornnordisk religion.

Följande bedömningsgrunder beaktas också i bedömningen:
— Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnet religionshistoria med inriktning mot fornnordisk religion.
— Meriterande är förmåga att erhålla externa forskningsanslag.
— Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet religionshistoria.
— Dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning.
— Erfarenhet av forskarutbildning i religionshistoria är meriterande.
— Omvittnat god förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
— Omvittnat god förmåga att arbeta självständigt.
— Dokumenterad god förmåga till samverkan med det omgivande samhället, nationellt och internationellt.

Skickligheten skall vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den administrativa och pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten. Dessutom beaktas även samarbetsförmåga, självständighet, samt förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. 

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad på 100 % från 1 januari 2022 till 31 december 2022.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor i religionshistoria, docent Marja-Liisa Keinänen, tfn 08-674 73 05, marja-liisa.keinanen@rel.su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Balbir Dhuper, tfn 08-1207 6658, balbir.dhuper@erg.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat