arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Va¨lkommen till Linne´universitetet. En plats fo¨r kunskap, ide´er och utveckling. Fo¨r va¨xtkraft och framtidstro. I Sma°land, i va¨rlden.

Marknadsfo¨ring a¨r en av Ekonomiho¨gskolans sto¨rsta inriktningar inom ämnet företagsekonomi, ba°de avseende antal la¨rare/forskare och studenter. Sa°va¨l konsument-marknadsfo¨ring som industriell marknadsfo¨ring och international business behandlas och utgo¨r huvudinriktning i ma°nga utbildningsprogram ba°de pa° grund- och avancerad niva° liksom i forskarutbildningen.

A¨mnesomra°de fo¨r befattningen: Företagsekonomi, inriktning inriktning industriell marknadsföring och entreprenörskap.
Placeringsort: Växjö. Sto¨rsta delen av tja¨nsten fullgo¨rs vid placeringsorten men viss tja¨nstgo¨ring kan ske a¨ven pa° andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Tidsbegra¨nsad anställning på 30% under perioden 190101 till 190630, med eventuell mo¨jlighet till fo¨rla¨ngning.

Arbetsbeskrivning

Huvudsakliga arbetsuppgifter a¨r undervisning och forskning pa° kandidat- och master niva° inom marknadsfo¨ringsa¨mnet. Den so¨kande fo¨rva¨ntas kunna undervisa främst inom  omra°det digital marknadsföring med särskilt fokus på marknadsförings aspekter på nystartade företag ”start ups”. Merparten besta°r av globalt fokuserade kurser bland annat relaterade till e-Business Management och entreprenörskap i upplevelseekonomin. Den so¨kande fo¨rva¨ntas också kunna aktivt bidra till forskningsmiljo¨n på institutionen. Undervisningen sker pa° engelska, sa°va¨l pa° campus som via webbstudieplats. A¨ven uppdragsutbildning kan fo¨rekomma. Samverkan med andra forskare och omgivande samha¨lle nationellt och internationellt inga°r liksom aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Samarbetsfo¨rma°ga a¨r av stor betydelse.

Beho¨righetskrav
Beho¨rig att ansta¨llas som lektor a¨r den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i fo¨retagsekonomi med inriktning marknadsfo¨ring eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med ha¨nsyn till ansta¨llningens a¨mnesinneha°ll och de arbetsuppgifter som ska inga° i ansta¨llningen.

Enligt Linne´universitetets ansta¨llningsordning ga¨ller att den pedagogiska skickligheten ska avse sa°va¨l planering, genomfo¨rande och utva¨rdering av undervisning, som handledning och examination.

Fo¨r beho¨righet till denna ansta¨llning kra¨vs dessutom:
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet från industrin.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende undervisning inom marknadsföring
 • Dokumenterat arbetserfarenhet från industrin med fokus på ny uppstartad företag.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • God förmåga att bedriva undervisning och forskning pa° engelska.
Bedo¨mningsgrunder
Som bedo¨mningsgrunder vid ansta¨llning av en lektor ska graden av sa°dan skicklighet som a¨r ett krav fo¨r beho¨righet fo¨r ansta¨llning ga¨lla. Pro¨vningen av den pedagogiska skickligheten ska a¨gnas lika stor omsorg som pro¨vningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i o¨vrigt:
 • Bred erfarenhet av forskning och undervisning inom marknadsföring och entreprenörskap.
 • Kunskaper i engelska och svenska.
Na¨r universitetet ansta¨ller nya la¨rare ska de so¨kande va¨ljas, som genom en kvalitativ helhetsbedo¨mning av kompetens och skicklighet, bedo¨ms ha de ba¨sta fo¨rutsa¨ttningarna att genomfo¨ra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framga°ngsrik utveckling av verksamheten. Av innehavaren fo¨rva¨ntas ho¨g na¨rvaro pa° arbets?platsen.

O¨vrigt
Ansta¨llningen a¨r placerad vid institutionen fo¨r marknadsföring.

Kontaktpersoner

Upplysningar la¨mnas av prefekt Katarina Zambrell, tel. 0480-49 7102 eller katarina.zambrell@lnu.se.
Fra°gor ro¨rande anso¨kningsfo¨rfarande och ansta¨llning besvaras av HR-partner Lotta Annetun, tel. 0470-76 74 01.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2018. 
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter du åberopar ska du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar som åberopas, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Det är den ansökan och de handlingar du bifogar din ansökan som kommer att bedömas. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.