arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 februari

 • Sök jobbet senast

  9 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i företagsekonomi

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Företagsekonomi är en stark miljö för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram, våra fristående kurser och vårt internationella masterprogram. Vi är också en internationell miljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen dit våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier. Avdelningen bedriver forskning inom en rad olika projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet Företagsekonomi. I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

För denna anställning består arbetsuppgifterna av forskning inom organisatoriskt beteende i relation till kunskapsöverföring och kompetensutveckling i tjänsteföretag. Forskningen kombinerar organisatoriska aspekter med lednings- och individaspekter i försörjningen av teknisk kompetens för skapandet av konkurrensfördelar. Ett krav för anställning är därför dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdena organisatoriskt beteende, Human Resource Management, kunskapsöverföring och kompetensutveckling. Meriterande är förmågan att publicera i högt rankade internationella tidskrifter och att ingå i ett internationellt forskningsnätverk.

Pedagogiskt består arbetsuppgifterna av att bedriva och leda undervisning i ämnena organisatoriskt beteende, ledarskap och projektledning, varför dokumenterad pedagogisk skicklighet inom dessa områden på grundläggande nivå är ett krav för anställningen. Vidare förväntas innehavaren av anställningen ta kursansvar och aktivt delta i utvecklingen av utbildningen vid avdelningen, samt bidra aktivt i kollegial samverkan kring pedagogisk utveckling. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika pedagogiska arbetsformer till exempel föreläsningar, case-metodik samt seminarier på grund- och avancerad nivå är särskilt meriterande för anställningen. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling samt handledning av självständiga arbeten meriterande. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Inom institutionen prioriteras nära samverkan med företag och andra organisationer inom forsknings- och utbildningsprogrammen. Dokumenterad skicklighet i genomförandet av denna typ av arbete är därför meriterande.

Administrativ skicklighet och tidigare ledarskap i akademin är meriterande för anställning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat