arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar 1-2 anställningar som
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Företagsekonomi är en stark miljö för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram, våra fristående kurser och vårt internationella mastersprogram. Vi är också en internationell miljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen dit våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier. Avdelningen bedriver forskning inom en rad olika projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet Företagsekonomi.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom området organisation är ett krav för anställningen. Organisation innefattar många områden och för den här anställningen är fokus på organisatoriska strukturer, processer och beteenden inom och mellan verksamheter/organisationer, varför dokumenterad vetenskaplig skicklighet av aktivitet inom dessa områden är särskilt meriterande för anställningen. Meriterande är förmågan att publicera i högt rankade internationella tidskrifter och att vara aktiv i internationella forskningsnätverk. Meriterande är även förmågan att erhålla externa forskningsmedel.

I rollen som lärare består arbetsuppgifterna av att bedriva undervisning i organisationsteori, organisatoriskt beteende, ledarskap, HRM och vetenskaplig metod varför dokumenterad pedagogisk skicklighet inom dessa områden på grundläggande eller avancerad nivå är ett krav för anställningen.

Vidare förväntas innehavaren av anställningen ta kursansvar och aktivt delta i utvecklingen av utbildningen vid avdelningen, samt bidra aktivt i kollegial samverkan kring pedagogisk utveckling. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika pedagogiska arbetsformer t.ex. föreläsningar, case-metodik samt seminarier på grund- och avancerad nivå är särskilt meriterande för anställningen. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling samt handledning av självständiga arbeten meriterande. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska varför ett krav är att den sökande kan uppvisa pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Inom institutionen prioriteras nära samverkan med företag och andra organisationer inom forsknings- och utbildningsprogrammen. Dokumenterad skicklighet i genomförandet av denna typ av arbete är därför meriterande.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat