arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet folkhälsovetenskap.

Vidare ingår kursansvar och kursutveckling samt handledning och examination av studenters vetenskapliga arbete på grund- och avancerad nivå.  Kurserna på grund- och avancerad nivå ges som IT-distansutbildning, vilket innebär webbaserad kommunikation på en lärplattform.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller inom det hälsovetenskapliga området och har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§), vetenskaplig skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet ska sökande styrka högskolepedagogisk meritering.

Den som anställs som lektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf samt https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf">https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk kompetens och erfarenhet av IT- distansundervisning är betydelsefullt och meriterande för anställningen. Det är meriterande att den sökande har erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder inom såväl undervisning som forskning.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, Heltid fr o m den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Sture Espwall, tfn 010 – 142 79 93,  eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin tfn 010 – 142 85 41.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se övrigt instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf">https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-03-02.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2020 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning