arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Folkhälsovetenskap tillhör fakulteten för hälsa, natur och teknik, vid institutionen för hälsovetenskaper tillsammans med omvårdnad och oral hälsa.

Ämnet är tvärvetenskapligt och består av forskare, tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa, medicinsk vetenskap med inriktning mot människans fysiologi och sjukdomar samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning naturligt samman. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatnivå) samt avancerad nivå (magister- och masterexamen). Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar vi för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Vi har en masterutbildning i folkhälsovetenskap och vid ämnet ges ett antal fristående kurser inom folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Under hösten 2021 startades också ett nytt kandidatprogram i Folkhälsovetenskap – Hälsa, miljö och samhälle. Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling, kursansvar och undervisning vid utbildning inom folkhälsovetenskap inom utbildningsprogrammen till sjuksköterska, tandhygienist, folkhälsovetare såväl som fristående kurser och uppdragsutbildningar. Våra kurser ges både på svenska och engelska, och det är viktigt att kunna undervisa på svenska och engelska redan från anställningens början. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår. Som universitetslektor ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet vid ämnet och institutionen. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. I dina arbetsuppgifter ingår också att arbeta med forskning. Du förväntas bedriva egen forskning och aktivt söka externa forskningsmedel. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens och forskarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper och särskilda adminsitrativa ansvarsområden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Samverkan nationellt och internationellt kan förekomma, likaså kan vissa resor blir aktuella inom ramen för anställningen. Tid för kompetensutveckling erbjuds.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är den som har visat pedagogisk skicklighet, avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller inom närliggande områden, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå

Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska är en förutsättning.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd inom ämnet folkhälsovetenskap.

Vid urval av behöriga sökanden kommer:


särskild vikt att läggas vid

- pedagogisk skicklighet och erfarenhet inom folkhälsovetenskaplig utbildning på högskolenivå

stor vikt att läggas vid


- dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning, handledning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet
- personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, gott omdöme, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter för att därigenom bidra till en god arbetsmiljö.
- förmåga att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt

vikt att läggas vid


- förmågan att samverka med det omgivande samhället.

meriterande:


- administrativa uppdrag inom högskolan
- erhållit externa forskningsanslag

Villkor

Anställningen är en tillsvidaresanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Tillsvidareanställning