arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  22 november

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med landsting, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat mellan 2020-01-01 - 2021-12-31
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-11-22
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som universitetslektor består huvudsakligen av undervisning i folkhälsovetenskap på grund- och avancerad nivå. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, viss undervisning på engelska. Stationeringsort är Västerås, men undervisning kan även ske i andra orter såsom Eskilstuna och Nyköping. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling såväl som handledning. Du förväntas även medverka i den fortsatta utvecklingen av både utbildning och forskning inom folkhälsovetenskap, i samverkan med övrig forskning inom Akademin för hälsa, vård och välfärd, vid Mälardalens högskola och i det omgivande samhället. Vi behöver en medarbetare med kunskaper inom grundläggande folkhälsovetenskap, vetenskapliga metoder, SPSS, utveckling samt undervisnings- och forskningserfarenhet inom folkhälsovetenskap eller motsvarande vetenskaplig- eller yrkeskompetens.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Du bör vara noggrann och ha sinne för ordning och reda, du har lätt för att samarbeta, har förståelse för arbetet inom offentlig sektor och har egen initiativförmåga. God datavana är nödvändigt liksom hög servicekänsla. Du bör därtill vara flexibel och ha förmåga att hantera arbetstoppar och den stress dessa kan orsaka. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Under sökprocessen av tjänsten ska kunskapen för grundläggande folkhälsovetenskap prövas.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för anställningen är dokumenterade ämneskunskaper inom folkhälsovetetenskap eller motsvarande ämnesområde inom hälsa, samt dokumenterad forskningserfarenhet inom studier med fokus på livsstil och hälsa. Vi ser gärna att du har ämneskunskap inom; Livsstil och hälsa, social hållbar  utveckling, epidemiologi samt vetenskapliga metoder. Meriterande är även tidigare erfarenheter inom akademiskt arbete, relevanta för tjänsten.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.