arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i finska

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  9 september

Om jobbet

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2019-09-09.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i finska på kurser på grundnivå och avancerad nivå, både för nybörjare och för modersmålstalare, samt handledning av examensarbeten för kandidat- och mastersexamen. Handledning och undervisning på forskarnivå kan också komma ifråga. Undervisningen kan gälla finska som främmande språk och för finsktalande, sverigefinska förhållanden, finsk och sverigefinsk litteratur, litteraturhistoria och -vetenskap, det finska språksamhället, akademiskt skrivande och språkfärdighet. Den som anställs förutsätts bedriva egen forskning och regelbundet ansöka om extern finansiering. Lektoratets innehavare förväntas delta i institutionens gemensamma arbete och utveckling av forskning och undervisning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har disputerat i finska eller finsk litteraturvetenskap samt har visat pedagogisk skicklighet med bred erfarenhet från undervisning i högskolemiljö. Undervisning på avancerad nivå är meriterande.
Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Undervisningsspråk är både finska och svenska. Goda kunskaper i båda språken är därför nödvändiga. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i sitt arbetssätt.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområden och inriktningar. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattningen tillmäts betydelse.
Särskild vikt fästs också vid vetenskaplig skicklighet visad genom genomförda projekt och publikationer inom finsk språk- och/eller litteraturforskning. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även omfattningen tillmäts betydelse.
Stor vikt fästs vid förmåga att knyta an till institutionens och ämnets vetenskapliga forskningsområden.
Stor vikt fästs dessutom vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs även vid dokumenterad förmåga att planera, leda och utveckla utbildning och undervisning liksom förmåga att etablera forskningsanknytning mellan forskning och undervisning.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Vikt fästs vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt liksom finsk eller svensk lärarexamen.
Meriterande är kunskaper om sverigefinska förhållanden, språkliga, litterära och didaktiska.
Meriterande är också erfarenhet att arbeta med digitala lärplattformar.

Högskolepedagogisk utbildning

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp och som inte bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jarmo Lainio, tfn 08-16 29 12, jarmo.lainio@finska.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08-16 29 03, charlotte.fowler@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.