arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i filosofi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i filosofi

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär främst undervisning, handledning och examination inom i filosofi, i första hand inom de delar av filosofiämnet som rör den teoretiska filosofins grunder såsom argumentationsanalys, språkfilosofi, kunskapsteori och grundläggande logik. En del undervisning inom filosofins historia kan förekomma.

Undervisningen inom filosofi sker till stor del i samarbete med andra ämnen inom lärosätet, både inom filosofisk och teknisk fakultet, och både på grund- och avancerad nivå. Linköpings universitet utbildar även ämneslärare i filosofi och därför kommer uppgifter inom filosofididaktik och utbildning av lärare samt administrativt ansvar för denna utbildning också att ingå i anställningen. Även handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen kan komma att ingå i anställningen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom teoretisk filosofi är ett krav för anställningen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom praktisk filosofi är meriterande för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i teoretisk filosofi på grund- och avancerad nivå är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i praktisk filosofi respektive filosofins ämnesdidaktik är meriterande för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i filosofi inom program både inom teknisk fakultet och utbildningsvetenskap är meriterande för anställningen.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska är ett krav för anställningen.

Anställningen är en allmän visstidsanställning motsvarande 45% av heltid under perioden 2020-09-01—2020-12-31.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13912&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat