arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i filosofi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som universitetslektor i filosofi.


Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad på Avdelningen för filosofi och tillämpad etik och innebär främst undervisning, handledning och examination inom den praktiska filosofin, men undervisning kommer att ske inom både den praktiska och den teoretiska filosofin på grundnivå. Undervisningen kan komma att inkludera såväl etik, politisk filosofi och samhällsfilosofi, som logik, vetenskapsteori och handledning av uppsatser på kandidatnivå i både praktisk och teoretisk filosofi. Undervisning inom masterprogrammet i Applied Ethics kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Undervisningen inom filosofi sker till stor del i samarbete med andra ämnen inom lärosätet, både inom filosofisk och teknisk fakultet, och både på grund- och avancerad nivå. Linköpings universitet utbildar även ämneslärare i filosofi och är delaktigt i lärarlyftet för filosofilärare på gymnasienivå, och därför kommer uppgifter inom filosofididaktik och utbildning av lärare samt administrativt ansvar för denna utbildning också att ingå i anställningen. Även handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen kan komma att ingå i anställningen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom praktisk filosofi är ett krav för anställningen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom teoretisk filosofi är meriterande för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i praktisk filosofi på grund- och avancerad nivå är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i teoretisk filosofi respektive filosofins ämnesdidaktik är meriterande för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i filosofi inom program både inom teknisk fakultet och utbildningsvetenskap är meriterande för anställningen.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska är ett krav för anställningen.

Anställningen är ett vikariat under perioden 2023-02-01—2024-01-21, ca 50% av heltid.

 
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

 

Fackliga representanter

För information om fackliga representanter, se Help for applicants 

För mer information

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20570&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat