arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i farmakologi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i farmakologi med inriktning molekylär cancerfarmakologi

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Arbetsuppgifterna i denna anställning innefattar forskning och utbildning inom ämnet cancerfarmakologi. Forskningen ska ha en molekylär inriktning där möjligheten att genetiskt manipulera celler och djur används för att bestämma läkemedels verkningsmekanismer. Innehavaren av anställningen förväntas ha en bred erfarenhet av olika typer av cancerläkemedel och vara förtrogen med preklinisk läkemedelsutveckling. Särskild vikt läggs vid erfarenhet av genetiska, biokemiska och cellbiologiska metoder för bestämning av läkemedels verkningsmekanismer. Innehavaren förväntas även ha förmåga att leda en forskningsgrupp, skapa nationell och internationell samverkan inom ämnet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta. Därför är erfarenhet av dessa uppgifter meriterande. 

I anställningen ingår undervisning i ämnet på de olika utbildningsprogrammen vid fakulteten samt administrativa uppgifter inom utbildning som till exempel kursansvar och examinatorskap. 

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och/eller engelska. 


Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.
 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för medicin och hälsa är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9951&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.