arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Fackspråk med inriktning mot engelska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i Fackspråk med inriktning mot engelska
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
Avdelningen för fackspråk har idag ett brett utbildningsuppdrag inom ramen av framgångsrika program både inom den filosofiska och den tekniska fakulteten vid Campus Valla i Linköping och Campus Norrköping. I utbildningsuppdraget för den aktuella anställningen ingår undervisning, handledning, examination, kursutveckling och pedagogisk utveckling inom grundläggande och avancerade kurser i engelska med inriktning mot ekonomi och teknik. Undervisningen sker främst inom internationella civilekonomprogrammet, men också inom affärsjuridik och nationalekonomi samt strimmor eller inslag av språk inom ett flertal program inom den tekniska fakulteten. Därtill kommer kurser för inresande Erasmusstudenter på engelska samt kurser på forskarutbildningsnivå inom Academic Writing. Vi värnar om en kultur vid avdelningen som främjar den egna kompetensutvecklingen och en innovativ och studentcentrerad pedagogik av hög kvalitet. Den sökande har därför stort utrymme att inom professionsspråk utveckla kursdesign och kursinnehåll med inriktning mot fackspråk, interkulturell kommunikation och språk i professioner. Detta gäller såväl undervisning förlagd på campus, som utveckling av kurser på distans eller i en blandform.

Det är ett krav för anställningen att innehavaren skall ha en dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett eller flera av följande områden; engelska som andraspråk, interkulturell kommunikation och affärskultur eller kursrelaterade ämnesområden såsom teknik, företagsekonomi, affärsjuridik eller nationalekonomi. Inom avdelningen strävar vi ständigt efter nya samarbetspartner och nätverk. Innehavaren av anställningen förväntas därför aktivt bidra till utvecklingen av en ny forskningsmiljö och att attrahera extern forskningsfinansiering. Dokumenterad skicklighet av sådant arbete är därför meriterande för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom någon av för anställningen relevanta områden är ett krav. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning i engelska som andraspråk, interkulturell kommunikation, tekniska ämnen, ekonomiska ämnen och/eller engelska med språkvetenskaplig eller fackspråklig inriktning är meriterande för anställningen. Dokumenterad skicklighet i att samarbeta med kolleger inom flera av ovan nämnda områden är särskilt meriterande. Dokumenterad skicklighet i att ha undervisat på flera olika nivåer (grundnivå, avancerad och forskarnivå) samt för olika typer av målgrupper är meriterande för anställningen. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet att bedriva distansutbildningar och dokumenterad skicklighet från handledning av studentarbeten meriterande för anställningen.

Som universitetslektor i fackspråk med inriktning mot engelska förväntas du ta kursansvar samt bidra aktivt kring pedagogisk utveckling. Den sökande förväntas leda ämnet engelska inom avdelningen varför administrativ skicklighet och förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal är meriterande.

All undervisning inom ramen för anställningen kommer att utföras på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska. Grundläggande kunskaper i svenska är meriterande eller förutsätts kunna förvärvas inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Inom institutionen prioriteras en nära samverkan med företag och organisationer inom forsknings- och utbildningsprogrammen. Dokumenterad skicklighet i att samarbeta med andra forskare samt utåtriktad verksamhet och samarbete med företag och industrin är meriterande.

Den sökande skall vara beredd att arbeta i en kreativ, nytänkande, interkulturell och föränderlig miljö och aktivt engagera sig i avdelningens utveckling, både vad gäller dess utbildningsverksamhet, administration och dess forskning. I detta ingår även att bidra till en god arbetsmiljö och att stärka det språkövergripande samarbetet inom avdelningen.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat