arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ekonomisk historia (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  4 december

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-12-04.

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomisk historia och internationella relationer. Institutionen har ca 50 anställda lärare, forskare och administrativ personal. 

Ämne/ämnesbeskrivning
Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors materiella livsbetingelser förändras och gestaltar sig under olika tider och i olika delar av världen, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Traditionella intresseområden inom ekonomisk historia är försörjning, produktion och fördelning av resurser samt institutionella förändringar och samspelet mellan människor, marknader och stater.

Arbetsuppgifter

I Anställningen ingår undervisning på grundnivå för delkurserna ”Perspektiv på världsekonomins utveckling, den industriella tiden” (7,5 hp) på Ekonomisk historia I, och ”Kvalitativa metoder för ekonomhistoriker” (7,5 hp) på Ekonomisk historia II, samt viss uppsatshandledning och examination, motsvarande totalt 102 lektorstimmar över två terminer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande förutsätts behärska svenska väl i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt undervisningsvana i ekonomisk historia, gärna i anslutning till de ämnen som ovanstående kurser berör. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser deltid på 30 % och är tidsbegränsad som sträcker sig 12 månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mark Rhinard, tfn 08-16 42 88, mark.rhinard@ekohist.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till studierektor Lars Ahnland, tfn 0704- 920 772, lars.ahnland@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/L ärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat